Nacionalni svet za kulturo

Stališče Nacionalnega sveta za kulturo o osnutku Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025

Beri dalje

Vabilo na 35. javno sejo Nacionalnega sveta za kulturo

Beri dalje

Predstavitev in poslanstvo

Nacionalni svet za kulturo je neodvisno telo, ki usmerja nacionalno strategijo za kulturo. Predsednika in šest članov imenuje državni zbor na predlog vlade izmed osebnosti, ki uživajo javni ugled, za obdobje petih let in so lahko ponovno imenovani (16. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Ur.l. RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13).

Nacionalni svet za kulturo:

Mediji o nas

Arhiv objav