Nacionalni svet za kulturo

7. redna seja, 26. 11. 2015

Beri dalje

Podpišite peticijo proti rezom v kulturi

Tukaj so zbrana tudi podporna pisma proti krčenju sredstev v kulturi. Beri dalje

Predstavitev in poslanstvo

Nacionalni svet za kulturo je neodvisno telo, ki usmerja nacionalno strategijo za kulturo. Predsednika in šest članov imenuje državni zbor na predlog vlade izmed osebnosti, ki uživajo javni ugled, za obdobje petih let in so lahko ponovno imenovani (16. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Ur.l. RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13).

Nacionalni svet za kulturo:

Novice in obvestila

Arhiv novic in obvestil

7. redna seja, 26. 11. 2015
23.11.2015 - …
Beri dalje

Podpišite peticijo proti rezom v kulturi
22.09.2015 - Tukaj so zbrana tudi podporna pisma proti krčenju sredstev v kulturi.…
Beri dalje

Protestna izjava Nacionalnega sveta za kulturo
21.09.2015 - Nacionalni svet za kulturo je na 2. izredni seji, dne 21. septembra 2015, obravnaval napoved krčenja proračunskih sredstev Ministrstva za kulturo. V zvezi so člani sveta sprejeli protestno izjavo, ki so jo podpisali tudi številni udeleženci seje.…
Beri dalje