Nacionalni svet za kulturo

Člani

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg) je Državni zbor Republike Slovenije dne 26.septembra 2019 imenoval Nacionalni svet za kulturo v sestavi: 
 
Uršula Cetinski, predsednica
Mitja Čander, član
dr. Andrej Gaspari, član
dr. Maša Jazbec, članica
Iztok Kovač, član
Jurij Krpan,  član
Marko Vatovec, član

Mediji o nas

Arhiv objav