Nacionalni svet za kulturo

14. redna seja NSK, 17.1.2012

09.01.2012

14. redna seja Nacionalnega sveta za kulturo, bo
v torek, 17. januarja 2012, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje.

2. Vsebinsko in finančno poročilo o delu Nacionalnega sveta za kulturo v letu 2011.

3. Javna dostopnost kulture.

4. Obravnava pobude MO Ljubljana – osnutek Strategije razvoja kulture v MOL 2012-2015.

5. Razno.
 

 

Povezava na sejo: 14. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 17.1.2012.

PRIPETE DATOTEKE

Mediji o nas

Arhiv objav