Nacionalni svet za kulturo

15. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 20. 3. 2012

12.03.2012

15. redna seja Nacionalnega sveta za kulturo, bo
v torek, 20. marca 2012, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje.

2. Seznanitev s programom dela ministra pristojnega za kulturo.

3. Izročitev Osnutka nacionalnega programa za kulturo 2012 – 2015 ministru pristojnemu za kulturo.

4. Zniževanje finančnih sredstev za programske stroške nacionalnih javnih zavodov na področju kulture.

5. Posledice morebitne ukinitev Javne agencije za knjigo in Slovenskega filmskega centra – javne agencije.

6. Razno.

dodatna točka:

7. Seznanitev s sklepom Vlade RS, z dne 8. 3. 2012, o prepovedi sklepanja avtorskih in svetovalnih pogodb.

 

Povezava na sejo: 15. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 20. 3. 2012.

PRIPETE DATOTEKE

Mediji o nas

Arhiv objav