Nacionalni svet za kulturo

17. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 19. 6. 2012

01.06.2012

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 6. izredne seje.

2. Položaj splošnih knjižnic (nestabilnost zaradi razpetosti med lokalnim in državnim financiranjem, konceptualne dileme – kaj je javni interes, vpliv digitalizacija ipd.).

3. Financiranje znanstvenega založništva.

4. Pobuda Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport – Obravnava  delovnega besedila Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2012-2016.

5. Pobuda Društva slovenskih pisateljev – Avtorske pogodbe in izvirno avtorstvo.

6. Razno.

 

Povezava na sejo: 17. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 19. 6. 2012.

PRIPETE DATOTEKE

Mediji o nas

Arhiv objav