Nacionalni svet za kulturo

20. seja nacionalnega sveta za kulturo, 11. 12. 2012

03.12.2012

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 19. redne seje.

2. Operacionalizacija evropskih sredstev na področju kulture v finančni perspektivi 2014-2020.

3. Predlog programa dela in predlog finančnega načrta Nacionalnega sveta za kulturo v letu 2013.

4. Razno.
 

 

Povezava na sejo: 20. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 11. 12. 2012.

PRIPETE DATOTEKE

Mediji o nas

Arhiv objav