Nacionalni svet za kulturo

21. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 15.1.2013

07.01.2013

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 20. redne seje.

2. Obravnava osnutka Nacionalnega programa za kulturo 2012 – 2015.

3. Vsebinsko in finančno poročilo Nacionalnega sveta za kulturo za leto 2012.

4. Organizacija in izvedba 1. panela z naslovom Znanje in umetnost na poti v »drugo republiko«, ki bo potekal 4. februarja 2013.

5. Razno.

 

Povezava na sejo: 21. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 15. 1. 2013.

PRIPETE DATOTEKE

Mediji o nas

Arhiv objav