Nacionalni svet za kulturo

23. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 4. 6. 2013

24.05.2013

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 22. redne seje.

2. Učinki davčne in pokojninske reforme na samozaposlene ter novi prispevki za zdravstveno zavarovanje, ki se obetajo samozaposlenim v kulturi.

3. Obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.

4. Obravnava Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine.

5. Obravnava Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona javnem interesu za kulturo.

6. Razno.

 

 

Povezava na sejo: 23. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 4. 6. 2013.

PRIPETE DATOTEKE

Mediji o nas

Arhiv objav