Nacionalni svet za kulturo

25. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 22. 10. 2013

11.10.2013

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 24. redne seje.

2. Stanje visokošolskega izobraževanja za umetniške poklice na Univerzi v Ljubljani.

3. Obravnava Predloga Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017, ki ga je določila Vlada RS, na seji 26. 9. 2013.

4. Obravnava Osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

5. Obravnava Osnutka predloga Zakona o enotni ceni knjige.

6. Informacija:
• Odgovor Ministrstva za kulturo na sklepe 24. seje NSK.
• Mnenje o predlagani združitvi Slovenskega šolskega muzeja in Muzeja športa v Muzej šolstva in športa Republike Slovenije, ki so ga Nacionalnemu svetu za kulturo v vednost posredovali Skupnosti muzejev Slovenije, Predsedstvo Mednarodnega muzejskega sveta – Društva ICOM – Slovenski odbor in Slovenski šolski muzej.

7. Razno.

 

Povezava na sejo: 25. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 22. 10. 2013.

PRIPETE DATOTEKE

Mediji o nas

Arhiv objav