Nacionalni svet za kulturo

26. seja nacionalnega sveta za kulturo, 10. 12. 2013

29.11.2013

Predlog dopolnjenega dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 25. redne seje.

2. Predlog programa dela in predlog finančnega načrta Nacionalnega sveta za kulturo v letu 2014.

3. Umetnost in jezik v Predlogu Zakona o visokem šolstvu (12. člen predloga).

4. Razno.

 

Povezava na sejo: 26. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 10. 12. 2013.

PRIPETE DATOTEKE

Mediji o nas

Arhiv objav