Nacionalni svet za kulturo

28. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 18. 3. 2014

07.03.2014

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 27. redne seje.

2. Vloga Nacionalnega sveta za kulturo in učinki njegovih pobud.

3. Obravnava Predloga Zakona o Slovenskem avdiovizualnem centru, javni agenciji republike Slovenije.

4. Obravnava Predloga Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o samozaposlenih v kulturi.

5. Razno.

 

Povezava na sejo: 28. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 18. 3. 2014.

PRIPETE DATOTEKE

Mediji o nas

Arhiv objav