Nacionalni svet za kulturo

31. seja Nacionalnega sveta za kulturo, torek 23. 9. 2014

12.09.2014

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 30. redne seje.

2. Predstavitev nove ministrice za kulturo in njenih kulturno-političnih prioritet.

3. Vsebinsko in finančno poročilo o delu Nacionalnega sveta za kulturo do septembra 2014.

4. Seznanitev novih članov Nacionalnega sveta za kulturo z delovanjem sveta v mandatnem obdobju 2009 – 2014.

5. Razno.

 

Povezava na sejo: 31. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 23.9.2014.

PRIPETE DATOTEKE

Mediji o nas

Arhiv objav