Nacionalni svet za kulturo

IZJAVA NACIONALNEGA SVETA ZA KULTURO

09.07.2014

Nacionalni svet za kulturo je na svoji 30. redni seji 8. julija 2014 oblikoval odziv na izjavo gospoda Jožeta Tanka, ki jo je ta podal na 51. nujni seji Mandatno-volilne komisije Državnega zbora RS dne 17. junija 2014. Odziv je Nacionalni svet za kulturo dopisno uskladil oziroma o njem glasoval na dopisni seji, ki je potekala od 9. do 10. julija 2014.

Svet je sprejel naslednjo izjavo:

Nacionalni svet za kulturo obsoja izjavo poslanca Jožeta Tanka, ki je v svojem odzivu na predlog imenovanja članov upravnega odbora Prešernovega sklada na 51. seji Mandatno-volilne komisije Državnega zbora dne 17. junija 2014 kandidaturi Teje Reba nasprotoval z argumentom, da je sodelovala v umetniških projektih skupine Janezov Janš, ki so svoje ime povzeli po predsedniku SDS.
Poslanec deli državljane na tiste, ki ime Janez in priimek Janša smejo nositi, in na tiste, ki jim to ni dovoljeno. Državljanom, ki so poklicno sodelovali s slednjimi, poslanec odreka pravico, da so imenovani v javne organe odločanja.
Člani Nacionalnega sveta za kulturo Republike Slovenije zavračamo koncept urejanja družbenih odnosov, po katerem nosilci politične moči diskriminirajo pripadnike družbe po kakršnemkoli kriteriju, in se čutimo dolžne opozoriti slovensko javnost na poskuse uveljavljanja takšnega koncepta.

Izjavo se pošlje poslancu Jožetu Tanku, članom Mandatno-volilne komisije Državnega zbora RS ter se objavi na spletni strani www.nsk-slo.si.


Miran Zupanič,
predsednik Nacionalnega sveta za kulturo

 

Povezava na sejo: 30. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 8. 7. 2014.

PRIPETE DATOTEKE

IZJAVA

Mediji o nas

Arhiv objav