Nacionalni svet za kulturo

Izjava Nacionalnega sveta za kulturo, 20. 11. 2014

20.11.2014

IZJAVA NACIONALNEGA SVETA ZA KULTURO

Nacionalni svet za kulturo ostro zavrača delovni osnutek interventnega zakona Vlade Republike Slovenije, po katerem bi občinski javni zavodi z manj kot 15 zaposlenimi s 1. januarjem 2015 izgubili status pravne osebe in posledično prenehali obstajati. Metoda uravnilovke in arbitrarnega kriterija števila zaposlenih bi v veliki meri povzročila popolno ukinitev dostopnosti do kulturnih dobrin v večini slovenskih občin in bi še bolj okrepila centralizacijo na področju javnega interesa v kulturi.
Argument povezovalnosti določenih skupnih služb je smiseln samo med sorodnimi ustanovami, nikakor pa ne pavšalno. Zato pristojne pozivamo, da pred sprejemanjem tovrstnih bliskovitih naskokov vendarle odgovorno ravnajo in opravijo vse potrebne analize stanja in posledic uvajanja ad hoc interventnega zakona in omogočijo demokratično javno razpravo zainteresirane javnosti.


Metod Pevec l.r.
predsednik Nacionalnega sveta za kulturo

PRIPETE DATOTEKE

Izjava

Mediji o nas

Arhiv objav