Nacionalni svet za kulturo

Mnenje Nacionalnega sveta za kulturo, ZUJIK

22.07.2015

Nacionalni svet za kulturo je na svoji 6. redni seji, ki je potekala 9. julija 2015, obravnaval Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uresničevanje javnega interesa za kulturo.

Iz javne razprave je bilo razvidno, da predlog prinaša nekaj pozitivnih sprememb za samozaposlene. S členom 82. b poskuša samozaposlenim zagotoviti celo primerljivo plačilo, kot ga imajo za enako delo v sistemu plač delavci v javnem sektorju. Žal je zaradi neurejenega financiranja malo verjetno, da bi se tako določilo v praksi lahko uspešno izvajalo. Predlog sprememb je preskromen in preveč parcialen, da bi pripomogel k boljšemu in učinkovitejšemu delovanju slovenske kulture.
Nacionalni svet za kulturo predlaga, da se vodstvo in ustrezne strokovne službe Ministrstva za kulturo podrobneje seznanijo z obstoječimi prizadevanji za nov kulturni model in na osnovi dognanj vseh skupin, ki so se že strokovno ukvarjale s tem vprašanjem, pripravijo nov, času primeren zakon o kulturi.

predsednik NSK
Metod Pevec

Ljubljana, 13. julij 2015

 

Povezava na sejo: 6. redna seja, 9. 7. 2015.

PRIPETE DATOTEKE

Mediji o nas

Arhiv objav