Nacionalni svet za kulturo

Pismo županjam in županom o vlogi kulture v lokalnih okoljih, 24. 12. 2014

30.12.2014

Nacionalni svet za kulturo (2014-2019) spremlja dogajanje glede javnega proračuna in napovedanih globokih rezov v najranljivejša področja javnega interesa na ravni države in posameznih občin. Zaskrbljeni smo zaradi enostranske in samovoljne odločitve Mestne občine Maribor o napovedi ukinitve financiranja vseh programov, projektov in drugih obveznosti s področja kulture, ki niso zakonsko predpisani, kar bi lahko sprožilo plaz podobnih avtarkičnih potez tudi v drugih občinah. Študija Ekonomske fakultete, ki je bila izdelana leta 2013 o učinkih projekta EPK Maribor 2012, je opozorila, da je zaposlenost v mestu Maribor zaskrbljujoče nizka; občina v teh zadnjih letih ni poskrbela za strukturne spremembe v smeri večje zaposljivosti, zdaj pa bi rada z rezi izstavila račun tistim področjem v slovenski družbi, za katere je odgovorna in bi morala sama poskrbeti.  Po vseh rezultatih analiz in podatkov se je izkazalo, da sta kultura in umetnost pomembni za državno ali lokalno blagajno in predvsem (v primerjavi z nekaterimi drugimi področji) relativno cenovno učinkoviti tržni niši, ki bi lahko pripomogli k učinkovitejšem razvoju in promociji lokalne skupnosti.

Da bi preverili dejanski pomen in odnos do kulture v lokalnih okoljih, se je Nacionalni svet za kulturo odločil, da spoštovanim županom in županjam slovenskih občin, v katerih delujejo javni zavodi s področja kulture in so pomembni za nacionalno samobitnost, zastavi nekaj bistvenih vprašanj. Odgovore nanje zbiramo za obravnavo omenjene problematike na eni od naših prihodnjih sej.

  1. Kako razumete kulturo? Kot svobodno polje za spodbujanje ustvarjalnosti? Kot proces urbanizacije? Kot turistično atrakcijo? Kot potrošnjo?
  2. Kako vaša lokalna skupnost skrbi za oblikovanje in izvajanje bolj strateškega, strokovnega, transparentnega in ambicioznega razvoja kulture na lokalnem nivoju? Participacija civilne družbe pri oblikovanju kulturne politike je tako (še posebej v zadnjih letih) postala standard na nivoju države, ki pa so ga do zdaj posvojile tudi že nekatere (redke) lokalne skupnosti. Kako vi skrbite za vključenost civilne družbe v procese odločanja pri oblikovanju lokalnih kulturnih politik?
  3. Kakšni so ekonomski učinki kulturne ponudbe v vašem mestu (ali ste v občini pripravili kakršnekoli analize o teh učinkih)? Analize, ki so jih pripravili Ministrstvo za kulturo (2003), Zavod za kiparstvo (2008), Srakar (2010) in URSIL (2011), so pokazale, da ima tudi kultura pozitivne ekonomske učinke, zato bi bilo v teh časih še posebej smiselno vlagati v kulturo. Kakšen delež občinskega proračuna namenjate kulturi?

Zahvaljujemo se vam za odgovore.

Metod Pevec l.r.
predsednik Nacionalnega sveta za kulturo

Mediji o nas

Arhiv objav