Nacionalni svet za kulturo

Poziv NSK k javni razpravi o Analizi stanja na področju kulture ...

06.05.2011

Nacionalni svet za kulturo je na izredni seji 13. 4. 2011 razpravljal o Analizi stanja na področju kulture s predlogi ciljev za Nacionalni program za kulturo 2012 – 2015, ki jo je pripravilo Ministrstvo za kulturo. V Analizi predlagani cilji in ukrepi bodo izhodišče za pripravo Nacionalnega programa za kulturo, zato vas v imenu sveta pozivam, da se vključite v javno razpravo in pripomorete h kvalitetnemu oblikovanju tega ključnega kulturno-političnega dokumenta, katerega vsebino in postopek sprejemanja določa Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Analizo stanja na področju kulture s predlogi ciljev za Nacionalni program za kulturo 2012 – 2015 najdete na http://www.mk.gov.si/ v rubriki Aktualno, rok za oddajo mnenj Ministrstvu za kulturo je bil do 29. 4. 2011.

Miran Zupanič
predsednik NSK

 

Povezava na sejo: 4. izredna seja Nacionalnega sveta za kulturo, 13. 4. 2011.

PRIPETE DATOTEKE

Poziv

Gradiva iz javne razprave

Mediji o nas

Arhiv objav