Nacionalni svet za kulturo

Sklepi 22. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki je potekala 26.3.2013

08.04.2013

Nacionalni svet za kulturo je na 22. redni seji 26. marca 2013 sprejel smernice za oblikovanje sklepov k posameznim točkam, jih dopisno uskladil ter o njih glasoval na dopisni seji, ki je potekala od 4. do 8. aprila 2013. Svet je sprejel naslednje sklepe:

SKLEP K 4. TOČKI:
Učinki varčevalne politike v kulturni sferi.

4.1: Nacionalni svet za kulturo ugotavlja, da so varčevalni ukrepi v kulturi, tako kot so zastavljeni, škodljivi, saj onemogočajo ohranjanje sprejemljive ravni produkcije in varovanja kulturnih dobrin, blokirajo ustvarjalnost na posameznih področjih, odpirajo vrsto strokovnih problemov, povzročajo nestabilnost kulturne sfere ter bistveno znižujejo raven izvajanja javnega interesa za kulturo.
Varčevalni ukrepi silijo javne zavode v delovanje, ki je v nasprotju s strokovnimi standardi in pravnimi normami, povzročajo konflikte med različnimi področji ustvarjanja, različnimi statusi ter med posameznimi ustvarjalci. Ukrepi vodijo v degradacijo temeljnih družbenih vrednot, saj razgrajujejo materialno, strokovno in socialno podstat ne le umetnosti in kulture, ampak vse slovenske družbe.

4.2: Nacionalni svet za kulturo poziva Vlado RS, da pripravi in mu posreduje analize o učinkih in posledicah varčevanja v kulturi, ki naj bodo narejene na konkretnih področjih, v pogovoru s prizadetimi in poznavanjem problemov teh področij ter z jasnim opisom, katerim ciljem sledijo spremembe, ki so bile uvedene.

4.3: Nacionalni svet za kulturo poziva Vlado RS, da mu posreduje nabor ukrepov, s katerimi bo preprečila najhujše posledice varčevalnih ukrepov na področju kulture, ki so bili sprejeti v letu 2012.

4.4: Nacionalni svet za kulturo odločno poziva zainteresirano strokovno javnost, da se bolj organizira, da sama bolj aktivno ščiti interese na različnih področjih kulture, hkrati pa poziva tudi k solidarnosti med ustvarjalci, različnimi zvrstmi ustvarjalnosti in tudi k solidarnosti javnosti do ustvarjalcev.

Sklep 4.5: Sklepi pošljejo Vladi RS, Ministrstvu za kulturo, članom parlamentarnega Odbora za kulturo DZ RS, vodjem poslanskih skupin DZ RS, stanovskim društvom in medijem ter se objavijo na spletni strani www.nsk-slo.si.


SKLEPI K 5. TOČKI:
Bivanje v umetniških rezidencah - primer Tine Mahkota.

5.1: Člani Nacionalnega sveta za kulturo ostro protestiramo proti diskriminatorni obravnavi Tine Mahkota v zvezi z bivanjem v umetniški rezidenci v Londonu. Primer nesmiselnega birokratiziranja, ki ima za posledico nehumane, nelogične in celo diskriminatorne odločitve, ki jih še dodatno podpirajo naknadna »pojasnila« odločevalcev, nazorno kaže na enega od temeljnih problemov naše kulturne politike: nezmožnost prostega preudarka, sprejemanja racionalnih odločitev in – v temelju: izogibanje osebni odgovornosti.

5.2: Nacionalni svet za kulturo poziva Ministrstvo za kulturo, da oblikuje besedila razpisov tako, da se bodo javni uslužbenci v okviru presoje do prostem preudarku lahko izognili očitno nehumanim, nelogičnim in diskriminatornim odločitvam.

Sklep 5.3: Sklepa se pošljeta Vladi RS, Ministrstvu za kulturo, članom parlamentarnega Odbora za kulturo DZ RS, vodjem poslanskih skupin DZ RS ter se objavita na spletni strani www.nsk-slo.si.


SKLEPI K 6. TOČKI:
Problem prijav gledaliških predstav na inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport, zaradi domnevno neprimernih vsebin.

6.1: Člani Nacionalnega sveta za kulturo smo zaskrbljeni nad tem, da ob organiziranih gledaliških predstavah visoke umetniške kvalitete, za katere so pedagogi in strokovnjaki za gledališče nedvoumno ugotovili, da so primerne za dijake in dijakinje, ki so si jih ogledali pedagoško pripravljeni, prihaja do poskusov moralne obsodbe in cenzure s strani posameznikov in skupin. To vzbuja neupravičen dvom v presojo strokovnjakov za umetnost tako v strokovnih službah slovenske države, ki so usposobljene za estetsko presojo učnih vsebin, kakor tudi v avtonomijo in sposobnost presoje usposobljenih učiteljev.

6.2: Nacionalni svet za kulturo izraža zaskrbljenost, da je v enem obravnavanem primeru ministrstvo, pristojno za šolstvo, že ravnalo v nasprotju s presojo strokovnjakov za umetnostno vzgojo in brez vednosti ustreznega resorja, po presoji strokovnjaka za zdravstvo. Sodimo, da je utišanje ali ignoriranje estetske presoje in njeno nadomeščanje z neustreznimi merili morale ali celo higiene za sodobni čas povsem nesprejemljivo. Ministrstvo, pristojno za šolstvo, in Zavod RS za šolstvo kot strokovno telo opozarjamo na neustreznost ravnanja in ju pozivamo k doslednemu spoštovanju že doseženih meril upoštevanja avtonomije estetske presoje v šoli in seveda tudi doslednega upoštevanja priporočil strokovnjakov za umetnostne vsebine.

6.3: Člani Nacionalnega sveta za kulturo smo zaskrbljeni, ker v javnosti in v šoli očitno upada sposobnost priznavanja avtonomije estetski presoji in se bojimo, da je to že posledica zapostavljanja umetnostne izobrazbe in vzgoje v šoli. Zdi se, da ponekod znižujejo kvaliteto umetnostnih vsebin, ki so jih deležni dijaki in dijakinje in zapostavljanja problemskih in družbeno kritičnih vsebin na račun lahkotnosti in zabavnosti. Ponovno opozarjamo zainteresirano javnost in državne organe, da si zapostavljanja umetnostne izobrazbe kot bistvene sestavine celostne izobrazbe ne smemo privoščiti!

Sklep 6.4: Sklepi se pošljejo Vladi RS, Ministrstvu za kulturo, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, članom parlamentarnega Odbora za kulturo DZ RS, vodjem poslanskih skupin DZ RS, Zavodu RS za šolstvo ter se objavita na spletni strani www.nsk-slo.si.


MIRAN ZUPANIČ
predsednik Nacionalnega sveta za kulturo

 

Povezava na sejo: 22. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 26. 3. 2013.

PRIPETE DATOTEKE

Sklepi 22. redne seje NSK

Mediji o nas

Arhiv objav