Nacionalni svet za kulturo

Sklepi 24. redne seje NSK

01.07.2013

Nacionalni svet za kulturo je na 24. redni seji 18. junija 2013 sprejel smernice za oblikovanje sklepov k posameznim točkam, jih dopisno uskladil ter o njih glasoval na dopisni seji, ki je potekala od 1. do 3. julija  2013. Svet je sprejel naslednje sklepe:


SKLEPI K 2. TOČKI:
Obravnava Osnutka predloga Nacionalnega programa za kulturo 2014-2017.


2.1.: Nacionalni svet za kulturo se je seznanil z osnutkom predloga Nacionalnega programa za kulturo 2014 – 2017. Člani sveta verjamemo, da je osnutek primerno izhodišče za pripravo končne verzije besedila, pripravljalce pa pozivamo, da ga dopolnijo na naslednjih področjih:

program mora izkazovati trajno razvojno usmeritev slovenske družbe, ki umetnost in kulturo dojema kot bistveno, nepogrešljivo sestavino naše skupne biti in naše prihodnosti,
bolj natančno je potrebno opredeliti pomen vseh ravni izobraževanja za umetniške poklice ter jasneje opredeliti odgovornost države pri zagotavljanju pogojev za delovanje umetniškega izobraževalnega sistema.
nacionalno radiotelevizijo je potrebno obravnavati v samostojnem poglavju, saj gre za eno najpomembnejših kulturnih ustanov v državi. Člani sveta izražamo zadržanost do zamisli o izločitvi oddajnikov in zvez iz Radiotelevizije Slovenija, saj bi ta izločitev lahko ogrozila izvajanje javnega interesa na tem področju.
nacionalni program za kulturo mora na novo opredeliti obseg pristojnosti direktorjev javnih zavodov, saj brez učinkovitejšega vodenja prenova javnega sektorja ni mogoča.

2.2.: Nacionalni svet za kulturo poziva Ministrstvo za kulturo, da pri pripravi predloga Nacionalnega programa za kulturo 2014 – 2017 upošteva tudi pripombe članov sveta, ki so vsebovane v priloženem avtoriziranem zapisu razprave in da upošteva argumente, ki jih bo v javni razpravi predstavila zainteresirana strokovna javnost.

2.3.: Sklepi in avtorizirani povzetki razprave članov sveta k tej točki se pošljejo Vladi RS, Ministrstvu za kulturo, članom parlamentarnega Odbora za kulturo DZ RS, vodjem poslanskih skupin DZ RS ter se objavijo na spletni strani http://www.nsk-slo.si.

2.4.: Ministrstvu za kulturo se posredujejo tudi vsi prispevki strokovne javnosti, ki bodo predstavljeni na panelu ”Izzivi novega Nacionalnega programa za kulturo” ali bodo objavljeni na spletni strani http://nsk-slo.si/index.php/odkrito_povedano.


SKLEPI K 3. TOČKI:
Obravnava predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona javnem interesu za kulturo.


3.1.: Nacionalni svet za kulturo se je seznanil s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki je prvi korak k celovitim spremembam zakona. Zapisnik razprave, ki je potekala na seji 23. redni seji sveta 4. 6. 2013, se posreduje delovni skupini Ministrstva za kulturo, ki pripravlja spremembe zakona.

3.2.: Nacionalni svet za kulturo poziva Ministrstvo za kulturo, da pri nadaljnji pripravi zakonskih rešitev upošteva argumente, ki jih bo v javni razpravi predstavila zainteresirana strokovna javnost

3.3: Sklepi se pošljejo Vladi RS, Ministrstvu za kulturo, članom parlamentarnega Odbora za kulturo DZ RS, vodjem poslanskih skupin DZ RS ter se objavijo na spletni strani www.nsk-slo.si.


MIRAN ZUPANIČ
predsednik Nacionalnega sveta za kulturo
 

 

Povezava na sejo: 24. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 18. 6. 2013.

Mediji o nas

Arhiv objav