Nacionalni svet za kulturo

Sklepi 27. seje Nacionalnega sveta za kulturo

28.01.2014

Nacionalni svet za kulturo je na 27. redni seji 14. januarja 2014 sprejel smernice za oblikovanje sklepov k posameznim točkam, jih dopisno uskladil ter o njih glasoval na dopisni seji, ki je potekala od 28. do 30. januarja 2014. Svet je sprejel naslednje sklepe:


SKLEPI K 3. TOČKI:
Delovanje umetnostnih trgov v Sloveniji

3.1: Nacionalni svet za kulturo se je seznanil s stanjem posameznih segmentov domačega kulturnega trga in ugotovil, da Republika Slovenija ni oblikovala sistemskega okolja, ki bi spodbujalo razvoj umetnostnih trgov in zagotavljalo večjo neodvisnost umetniške produkcije od javnega financiranja in nosilcev politično-birokratske moči. Člani sveta ocenjujemo, da gre za resno razvojno pomanjkljivost, zato dajemo pobudo Odboru za kulturo Državnega zbora Republike Slovenije, da se seznani s problematiko na tem področju ter v skladu s svojimi pristojnostmi spodbudi oblikovanje kulturne politike, ki bo sistematično razvijala umetnostne trge v državi.

3.2: Nacionalni svet za kulturo poziva ministra dr. Uroša Grilca, da Ministrstvo za kulturo spremlja položaj na umetnostnih trgih v državi in s svojimi ukrepi dejavno podpira njihov razvoj.

3.3: Člani Nacionalnega sveta za kulturo pozivamo kulturne ustvarjalce, ki delujejo na umetnostnih trgih, da se povezujejo, strpno razrešujejo konflikte interesov ter pri tem upoštevajo tudi interese publike. Ob nizki skrbi države za razvoj umetnostnih trgov povzročajo konflikti znotraj kulturne sfere le še dodatno stagnacijo tega področja.

3.4: Sklepi se pošljejo Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za kulturo, članom parlamentarnega Odbora za kulturo Državnega zbora Republike Slovenije, vodjem poslanskih skupin DZ RS ter se objavijo na spletni strani www.nsk-slo.si.


MIRAN ZUPANIČ
predsednik Nacionalnega sveta za kulturo

 

Povezava na sejo: 27. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 14. 1. 2014.

PRIPETE DATOTEKE

Sklepi 27. seje

Mediji o nas

Arhiv objav