Nacionalni svet za kulturo

Sklepi 28. seje Nacionalnega sveta za kulturo

19.03.2014

Nacionalni svet za kulturo je na 28. redni seji, ki je potekala 18. 3. 2014, sprejel naslednje sklepe:

SKLEPI K 3. TOČKI: Obravnava predloga Zakona o Slovenskem avdiovizualnem centru, javni agenciji Republike Slovenije

3.1: Nacionalni svet za kulturo se je seznanil s predlogom Zakona o Slovenskem avdiovizualnem centru, javni agenciji Republike Slovenije in pozdravlja prizadevanje Ministrstva za kulturo, da filmskemu področju zagotovi dodatna izvenproračunska sredstva in da z vključitvijo Filmskega studia Viba film Ljubljana v agencijo zavaruje interes nacionalne kinematografije za trajno in kvalitetno izvajanje tehničnih storitev. Ob tem pa člani sveta opozarjamo, da lahko obe – po naši presoji najpomembnejši spremembi, ki ju zakon prinaša – povzročita tudi vrsto težav: od konfliktov med javnimi in zasebnimi interesi, ki jih lahko povzroči sestava sveta agencije do možnosti, da zasebni zavezanci s pravnimi sredstvi blokirajo svoje finančne obveznosti in s tem ohromijo delovanje agencije. To je tem bolj zaskrbljujoče, ker iz predloga zakona ni razviden zajamčeni obseg proračunskega financiranja njene dejavnosti.
Prav tako lahko premalo natančno določene modalitete poslovanja Viba filma znotraj agencije prinesejo dodatne težave pri izvajanju nalog filmske tehnične baze.
Člani sveta opozarjamo na nedorečena razmerja med direktorjem in strokovno-programskimi komisijami, ki so opredeljene kot direktorjeva posvetovalna telesa, dejansko pa so v svojih programskih odločitvah avtonomne, medtem ko odgovornost za njihove odločitve nosi direktor agencije.
Člani sveta priporočamo pripravljalcem, da pri oblikovanju končnega besedila zakona skrbno pretehtajo tudi pripombe in predloge predstavnikov strokovne javnosti, ki so bile izražene v dosedanji javni razpravi.

3.2: Sklep se pošlje Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za kulturo, članom parlamentarnega Odbora za kulturo Državnega zbora Republike Slovenije in vodjem poslanskih skupin DZ RS ter se objavi na spletni strani www.nsk-slo.si.

SKLEPI K 4. TOČKI: Obravnava predloga Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o samozaposlenih v kulturi.

4.1: Nacionalni svet za kulturo se je seznanil s predlogom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi in predlaga, da pripravljalec v zakonski podlagi dohodninski cenzus poviša, da termin ”kulturne žepnine” nadomesti z ustreznejšim izrazom ter da pri oblikovanju končnega besedila uredbe upošteva pripombe in predloge zainteresirane strokovne javnosti, ki so bile izražene v dosedanji javni razpravi.

4.2: Sklep se pošlje Ministrstvu za kulturo in objavi na spletni strani www.nsk-slo.si.

MIRAN ZUPANIČ
predsednik Nacionalnega sveta za kulturo
 

 

Povezava na sejo: 28. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 18. 3. 2014.

PRIPETE DATOTEKE

Sklepi 28. seje

Mediji o nas

Arhiv objav