Nacionalni svet za kulturo

Sklepi 29. seje Nacionalnega sveta za kulturo

07.05.2014

Nacionalni svet za kulturo je na 29. redni seji 22. aprila 2014 sprejel smernice za oblikovanje sklepov k posameznim točkam, jih dopisno uskladil ter o njih glasoval na dopisni seji, ki je potekala od 5. do 8. maja 2014. Svet je sprejel naslednje sklepe:


SKLEPI K 2. TOČKI:
Položaj knjige v javnem interesu.

2.1: Nacionalni svet za kulturo opozarja, da krčenje javnofinančnih sredstev in razmere na trgu ogrožajo obstoj in razvoj knjige v javnem interesu, zlasti njene ustvarjalce, in da izvenproračunski viri in evropska sredstva ne morejo nadomestiti izpada denarja iz državnega proračuna. Zato daje Ministrstvu za kulturo, Vladi RS in Državnemu zboru RS pobudo, da za stabilno in razvojno naravnano delovanje tega področja zagotovijo ustrezna proračunska sredstva in proučijo možnosti za oblikovanje strukture državnega proračuna na način, ki bo v največji meri zavaroval javni interes na področju knjige.

2.2: Nacionalni svet za kulturo podpira prizadevanja Javne agencije za knjigo RS za vključitev ukrepov s področja knjige v programske dokumente RS za obdobje 2014 – 2020, še zlasti umestitev v Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Takšna vključitev ukrepov in pojasnil bo zagotovila uspešno črpanje evropskih sredstev na tem področju v naslednji finančni perspektivi in predstavlja stabilno podstat, ki jo področje nujno potrebuje.

2.3: Nacionalni svet za kulturo podpira pobudo Društva slovenskih pisateljev za povišanje sredstev za izvajanje sistema knjižničnega nadomestila in delovnih štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila ter prizadevanja za uveljavitev knjižničnega nadomestila v šolskih in študijskih knjižnicah.

2.4: Nacionalni svet za kulturo podpira pobudo Društva slovenskih pisateljev, da se konkurenčna knjigotrška mreža vzpostavi tudi po splošnih knjižnicah, kot ena izmed alternativnih poti za prodajo knjige.

2.5: Nacionalni svet za kulturo poudarja, da je skrb za slovenski jezik sestavni del skrbi za področje knjige v javnem interesu in opozarja, da določila 12. člena predloga Zakona o visokem šolstvu, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo 14. 4. 2014, slabijo položaj slovenščine kot učnega in znanstvenega jezika.

2.6: Nacionalni svet za kulturo poziva Odbor za kulturo Državnega zbora RS, da izvede razpravo o položaju knjige v javnem interesu in s svojimi sklepi prispeva k ureditvi tega področja.

2.7: Sklepi se pošljejo Vladi RS, Ministrstvu za kulturo, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, članom parlamentarnega Odbora za kulturo Državnega zbora RS, vodjem poslanskih skupin DZ RS ter se objavijo na spletni strani www.nsk-slo.si.


MIRAN ZUPANIČ
predsednik Nacionalnega sveta za kulturo
 

 

Povezava na sejo: 29. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 22. 4. 2014.

PRIPETE DATOTEKE

Sklepi 29. redne seje

Mediji o nas

Arhiv objav