Nacionalni svet za kulturo

Sklepi dopisne seje, ki se nanašajo na točko Umetnost in jezik v predlogu zakona o visokem šolstvu

19.12.2013

Zaradi nesklepčnosti so navzoči člani 26. redno sejo Nacionalnega sveta za kulturo dne 10. 12. 2013 preoblikovali v sejo delovne skupine. Ta je pripravila smernice za oblikovanje sklepov in jih poslala v uskladitev vsem članom.
Nacionalni svet za kulturo je o predlogih sklepov, ki se nanašajo na točko ”Umetnost in jezik v Predlogu Zakona o visokem šolstvu (12. člen predloga)” odločal na dopisni seji, ki je potekala od 18. do 20. decembra 2013 ter sprejel naslednje sklepe:


SKLEPI K 3. TOČKI:
Umetnost in jezik v Predlogu Zakona o visokem šolstvu (12. člen predloga)

SKLEP 3.1: Nacionalni svet za kulturo se je seznanil s predlogom Zakona o visokem šolstvu in ob tem ugotavlja, da predlog diskriminira področje umetniškega izobraževanja, saj ga ne prepoznava kot kategorije, ki zaradi svoje specifičnosti in družbotvornih učinkov potrebuje še posebej skrbno in premišljeno obravnavo. Predlog ne daje podlag za uvedbo tretjestopenjskega študija na področju umetnosti, ne omogoča ustanavljanja umetniških univerz in predvsem ne vsebuje takšnih načinov financiranja umetniške dejavnosti v visokem šolstvu, ki bi bili primerljivi s financiranjem znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Nacionalni svet za kulturo zato poziva ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala, da dopolni predlog tako, da bo zakon zagotovil tudi enakopraven razvoj visokošolskemu izobraževanju za umetniške poklice ter s tem razvoj slovenske umetnosti in kulture.

SKLEP 3.2: Nacionalni svet za kulturo podpira odpiranje našega visokega šolstva v mednarodni prostor, vendar izraža odločno nasprotovanje določilom 12. člena, ki v temelju spreminjajo položaj slovenščine kot učnega jezika. Ustava Republike Slovenije v 11. členu določa: ”Uradni jezik v Sloveniji je slovenščina. Na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi italijanščina ali madžarščina.” Zakon, ki univerzam omogoča, da slovenske študijske programe izvajajo tudi v tujih jezikih, po naši presoji uvaja možnost dejanske dvojezičnosti in s tem krši načela iz 11. člena ustave. Ob praksi univerz, da s habilitacijskimi merili priviligirajo objave v svetovnih jezikih, bi predlagana zakonska rešitev pospešila proces odmiranja slovenščine kot jezika strok, znanosti in umetnosti, zato svet poziva ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala, da iz predloga zakona umakne vsa določila, ki ogrožajo položaj slovenskega jezika.

SKLEP 3.3: Sklepi se pošljejo Vladi RS, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvu za kulturo, Odboru za kulturo DZ RS, Odboru za izobraževanje, znanost, šport in mladino DZ RS, vodjem poslanskih skupin DZ RS, ter se objavijo na spletni strani www.nsk-slo.si.


MIRAN ZUPANIČ
predsednik Nacionalnega sveta za kulturo
 

 

Povezava na sejo: 26. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 10. 12. 2013.

PRIPETE DATOTEKE

Sklepi dopisne seje

Mediji o nas

Arhiv objav