Nacionalni svet za kulturo

Sklepi dopisne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki je potekala od 23. do 25. 4. 2013

24.04.2013

Nacionalni svet za kulturo se je na pobudo Ministrstva za kulturo, z dne 17. 4. 2013, seznanil s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije. Na podlagi smernic, ki sta jih pripravila Mitja Čander in dr. Jože Vogrinc, je svet oblikoval in uskladil sklepe ter o njih glasoval na dopisni seji, ki je potekala od 23. do 25. aprila 2013. Svet je sprejel naslednje sklepe:

1.1: Nacionalni svet za kulturo pozdravlja namen pripravljavca predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije, da v sestavo sveta agencije vključi predstavnike vseh členov knjižne verige od avtorjev, prevajalcev, založnikov, knjigotržcev, knjižničarjev do poznavalcev bralne kulture, saj s tem povečuje delež participacije civilne družbe v procesih odločanja.

1.2: Nacionalni svet za kulturo ugotavlja, da bo razveljavitev določil Zakona o uravnoteženju javnih financ v delu, ki se nanaša na omejitev proračunskega financiranja stroškov dela, izboljšala pogoje za delovanje in razvoj Javne agencije za knjigo. Ob tem svetniki pozivamo Ministrstvo za kulturo, da nemudoma začne postopke za razveljavitev določil Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki se nanašajo na omejitev  financiranje Slovenskega filmskega centra – javne agencije RS.
1.3: Ob prenosu sofinanciranja znanstvenega tiska nazaj na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS, Nacionalni svet za kulturo poudarja, da bo država tudi v prihodnje dolžna podpirati knjižno in revialno znanstveno publiciranje v slovenskem jeziku. To je temeljnega pomena za navzočnost znanstvene problematike posameznih disciplin v širši družbeni zavesti v Sloveniji, za znanstveno kultiviranost slovenskih državljanov in za ohranjanje slovenščine kot sodobnega jezika, ki lahko služi vsem komunikacijskim potrebam slovenske jezikovne skupnosti.

1.4: Nacionalni svet za kulturo poziva Odbor za kulturo DZ RS, da obravnava trenutni položaj splošnih knjižnic v Republiki Sloveniji.

1.5: Sklepi pošljejo Vladi RS, Ministrstvu za kulturo, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, članom Odbora za kulturo DZ RS ter Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino DZ RS, vodjem poslanskih skupin DZ RS, Javni agenciji za knjigo RS, Slovenskemu filmskemu centru – javni agenciji RS ter se objavijo na spletni strani www.nsk-slo.si.


Miran Zupanič
predsednik Nacionalnega sveta za kulturo
 

PRIPETE DATOTEKE

Sklepi dopisne seje

Mediji o nas

Arhiv objav