Nacionalni svet za kulturo

SPOROČILO ZA JAVNOST, 20. 6. 2011

21.06.2011

Obveščamo vas, da je Nacionalni svet za kulturo je na 11. redni seji 14. junija 2011 sprejel smernice za oblikovanje sklepov k 2. točki: Obravnava predloga rebalansa proračuna za kulturo za leto 2011 ter jih potrdil na dopisni seji, ki je bila razpisana od 17. do 20. junija 2011. 

SKLEPI K 2. TOČKI:
Obravnava predloga rebalansa proračuna za kulturo za leto 2011.

Sklep 2.1: Nacionalni svet za kulturo se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna ministrstva za kulturo za leto 2011 po katerem naj bi se obseg proračunskega financiranja kulture v letu 2011 zmanjšal za 38 milijonov EUR.

Nacionalni svet predlagani rebalans soglasno zavrača. Močno nesorazmerno zmanjšanje sredstev vzbuja vtis, da predlagatelj populistično šteje kulturo za parazitsko dejavnost in vzbuja bojazen, da politika kulturo izrablja za medsebojno obračunavanje. Predlog rebalansa kulture ne prepoznava kot vladne kategorije. Ne upošteva namreč, da z nenadnim in nesorazmernim krčenjem financiranja ogroža celoten kulturni sistem, saj so vsi njegovi segmenti med seboj povezani.

Ker bi takšno drastično zmanjšanje financiranja porušilo oziroma povzročilo nevarno krčenje obsega in kvalitete izvajanja javnega interesa na področju kulture, Nacionalni svet za kulturo poziva predsednika vlade in vso vlado Republike Slovenije, da se predlaganega rebalansa za področje kulture ne sprejme.

Sklep 2.2: Nacionalni svet za kulturo poziva strokovno in širšo javnost, da se vključi v javni dialog o nesprejemljivi diskriminaciji kulture, o pomenu umetnosti in kulture za prihodnost slovenske družbe ter o odgovornosti nosilcev politične oblasti za obe področji.

Sklep 2.3: Nacionalni svet za kulturo izraža zaskrbljenost, da se pomen in vloga kulture zmanjšuje ravno bo 20. obletnici slovenske osamosvojitve, katere temeljni gradnik je bila ravno ta kultura.

Sklep 2.4: Nacionalni svet za kulturo ugotavlja, da je predlog rebalansa proračuna za kulturo v letu 2011 diskriminatoren v primerjavi z drugimi vladnimi resorji in da ogroža nadaljevanje priprave kot tudi izvedbo Nacionalnega kulturnega programa.

Sklep 2.5: Sklepi se posredujejo predsedniku Vlade RS, Vladi RS in Ministrstvu za kulturo.

 

Povezava na sejo: 11. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 14. 6. 2011.

Mediji o nas

Arhiv objav