Nacionalni svet za kulturo

SPOROČILO ZA JAVNOST, 27.1.2012

27.01.2012

Skladno s pristojnostmi, ki jih določa 17. člen Zakona o izvrševanju javnega interesa za kulturo, je Nacionalni svet za kulturo na dopisni seji, ki je potekala od 26. do 27. januarja 2012 obravnaval koalicijsko pogodbo, ki so jo 25. januarja 2012 sklenile Slovenska demokratska stranka, Državljanska lista Gregorja Viranta, Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Slovenska ljudska stranka in Nova Slovenija. Svet je sprejel naslednje sklepe:


Sklep 1.1: Namero koalicijskih strank, da s ciljem zmanjšanja stroškov države in povečanja njene učinkovitosti ukinejo Ministrstvo za kulturo ter ga pridružijo novemu Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ocenjujemo kot izjemno tvegano in potencialno škodljivo. Slovenska kultura s tem prvič v samostojni državi izgublja lasten vladni resor, s čimer se zabrisuje neposredna politična odgovornost nosilcev oblasti za to področje ter zmanjšuje verjetnost, da bo novo - zaradi številnih področij heterogeno - ministrstvo zmožno oblikovati učinkovito celostno kulturno politiko ter učinkovite področne kulturne politike.

Sklep 1.2: Nacionalni svet za kulturo izraža zaskrbljenost nad možnostjo, da bi združitev tako številnih področij v novem ministrstvu, ki segajo od predšolske vzgoje do visokošolskega izobraževanja, od znanosti, kulture in umetnosti do medijev, prinesla možnost monopolnega političnega upravljanja s slovenskim duhovnim prostorom, kakršnega v samostojni Sloveniji še ni bilo.

Sklep 1.3: Nacionalni svet za kulturo daje pobudo koalicijskim strankam, da ohranijo samostojno Ministrstvo za kulturo ter s krepitvijo medresorskega sodelovanja zagotovijo vse pozitivne sinergijske učinke, ki jih lahko prinese sodelovanje med kulturno, šolsko in znanstveno sfero.

Sklep 1.4:  Sklepi se pošljejo predsednikom vseh parlamentarnih strank.


Miran Zupanič
predsednik Nacionalnega sveta za kulturo

PRIPETE DATOTEKE

Mediji o nas

Arhiv objav