Nacionalni svet za kulturo

Vabilo na 16.  redno javno sejo

21.11.2016

Vabimo vas, da se udeležite 16. javne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v petek, 25.novembra 2016, ob 9.00 uri, v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:

1.        Potrditev zapisnika 15. javne seje Nacionalnega sveta za kulturo.

2.        Položaj scenskih umetnosti v Sloveniji z zornega kota producentov.

Scenske umetnosti so vitalni del slovenske kulture, močno prepoznaven in pogosto tudi odmeven na referenčnih festivalih in gledaliških hišah v Evropi in širše.
Javna seja Nacionalnega sveta za kulturo bo obravnavala položaj scenskih umetnosti, kot ga vidijo predstavniki producentov. Vprašali se bomo, ali bi morebitni Zakon o scenskih umetnostih, lahko prispeval h kakovostnejšim produkcijskim razmeram na tem področju.
Zaposleni v javnih gledaliških in glasbenih produkcijskih hišah kot tudi v okviru nevladnega sektorja v Sloveniji so v veliki meri mnenja, da bi bila posodobitev  pogojev za delovanje na področju scenskih umetnosti dobrodošla. Ugotavljajo tudi, da so spremembe sistemske zakonodaje, ki urejajo delovanje javnega sektorja na področju kulture, v zadnjih letih dodatno otežile delovanje kulturnih institucij in produkcijskih enot.
Ali bi Zakon o scenskih umetnostih lahko prispeval k temu, da bi se uredile sistemske podlage delovanja javnih zavodov na področju scenskih umetnosti, in sicer sistemske podlage, ki bi upoštevale specifično naravo delovanja producentov scenskih umetnosti v okviru javnih služb in produkcijo scenskih umetnosti  ustrezno umestile v širše okolje javnega sektorja? Ali lahko govorimo o trenutni neustrezni umeščenosti gledaliških in glasbenih javnih zavodov v sistem javnega sektorja, ki ne upošteva specifik produkcije kulture oz. umetnosti v dovoljšni meri? Ali je nujna sprememba kolektivne pogodbe na področju kulture?
Kakšen manevrski prostor pri vodenju sploh imajo direktorji in/ali umetniški vodje gledališč in glasbenih ustanov? Ali je možna večja avtonomija javnih zavodov? Ali bi bilo v morebitnem zakonu smiselno definirati mrežo gledaliških in glasbenih javnih ustanov in jo zaščititi kot infrastrukturno in produkcijsko mrežo, ki je v javnem interesu?
Morebitni Zakon o scenskih umetnostih bi lahko v primeru panožnega konsenza opredelil tudi različne normative; npr. delovna obveznost umetniškega ansambla, normativi glede obveznosti sofinanciranja (splošni stroki in stroški investicijskega vzdrževanja, programski stroški), delež lastnega prihodka in delež tržne dejavnosti itd.
Kakšne so razmere za produkcijo scenskih umetnosti v okviru nevladnega sektorja?

S temi vprašanji se bodo na javni seji Nacionalnega sveta za kulturo poleg članov sveta soočili tudi vabljeni gosti:
Danilo Rošker, direktor SNG Maribor, Peter Sotošek Štular, ravnatelj SNG Opere in baleta Ljubljana, Jana Kramberger, poslovna direktorica Cankarjevega doma in članica Delovne skupine za pregled izdatkov na področju kulture, ki jo vodi Ministrstvo za finance, Uroš Korenčan, direktor Lutkovnega gledališča Ljubljana, Mojca Jan Zoran, direktorica Slovenskega gledališkega inštituta, Katja Pegan, direktorica Gledališča Koper, Marjeta Lavrič, direktorica Španskih borcev in vodja produkcije Zavoda En-Knap, Luka Zagoričnik, sodelavec Zavoda MoTA in urednik spletne revije Odzven.

3.        Program dela in finančni načrt Nacionalnega sveta za kulturo za leto 2017.

4.        Razno.

PRIPETE DATOTEKE

Mediji o nas

Arhiv objav