VIDEO: Kako govorimo, ko govorimo o kulturi?

Ob prvi seji nove sestave Nacionalnega sveta za kulturo, je debata v Kinu Šiška tekla o tem, kako govorimo, ko govorimo o kulturi. Ali drugače: zakaj je večina kulturnih diskurzov izrazito nacionalno... več

Metod Pevec: O leporečju

Odkar živim in ustvarjam v slovenski kulturni koloniji, me bega nadpovprečno velika količina leporečja v njenem krvnem obtoku. Najbolj gosto se pretaka priložnostno, kadar slovensko slovesno govorimo o kulturi, včasih pa... več

Sonja Ana Hoyer: Kako vidim vlogo in nalogo NSK?

Nacionalni svet za kulturo je posvetovalno telo vlade. Tako pričakujem, da ga bo vlada neposredno, in ne le prek »svojega predstavnika«, ministra (ministrice) za kulturo, upoštevala. Eno sejo na leto bi... več

Uroš Grilc: Kulturni trgi

Vprašanje razvoja kulturnih trgov je v slovenskem okolju zelo zagonetno, predvsem zaradi možnosti napačnih tolmačenj razlogov, zaradi katerih bi se kulturna politika s tem področjem želela tako intenzivno ukvarjati. Gotovo... več

Andrej Grafenauer: Glasba brez posluha

Stanje visokošolskega izobraževanja za umetniške poklice na Univerzi v Ljubljani simbolizira tudi stanje izobraževanja za umetniške poklice v naši državi, saj so tri akademije ljubljanske univerze edini... več

Igor Kadunc: RTV Slovenija, kdo bo tebe ljubil?

Žal očitno celovito situacijo RTVS pozna zelo malo ljudi. Zdi se, da tudi sestavljavci predloga NPK ne povsem. Iz predloga se zdi, kot da se ne bi zavedali niti pomena nacionalne RTV. Ali se bomo pomena... več

Ana Pečar: Dva modela dolgoročnih strategij

Navajam dve izmed mnoštva možnih strategij z dolgoročno vizijo, ki sem ju imela priložnost spoznati. Obe sta me fascinirali z doslednostjo in profesionalnostjo in menim, da ni preskromna gesta, če ju v... več

Mitja Šuštar: Trg dela v kulturi

V uvodni besedi je minister dr. Uroš Grilc zapisal, da NPK daje slovenski kulturi »domovinsko pravico znotraj vladnih politik«. Če misli to, v kar smo prepričani sami – da bi moral NPK postati podporni kamen za... več

Peter Tomaž Dobrila: Ven iz kletke!

Zaradi znanih in neznanih, a nikakor ne upravičenih, peripetij nam v programiranju nacionalne kulture z Osnutkom Nacionalnega programa za kulturo 2014–2017 umanjkajo 3 leta. Tri leta ničesar, tri leta luknje, velike... več

Simon Kardum: Akcija!

Že bežen pogled na zajetno gradivo, ki ga je pripravila ekipa ministra Grilca, govori o resnosti priprave strateškega dokumenta, ki sta ga prejšnji vladi neuspešno ali načrtno spregledovali. Še posebej v tem delu izstopa... več

Matevž Luzar: Dober začetek

Odkrito moram priznati, da nisem veliko pričakoval od osnutka Nacionalnega programa za kulturo 2014–2017. Razlog je preprost. Starejši kolegi so me svarili, da naj se ne nadejam preveč, ker je bila v preteklosti ustaljena... več

Andrej Srakar: Pomemben prelom ali le obljube?

V društvu Asociacija pozdravljamo kar nekaj izmed novosti, ki jih prinaša novi Nacionalni program za kulturo. Dokument ima namreč prvič jasno rdečo nit in vključuje tisto, kar je predhodni predlog... več