Matevž Luzar: Dober začetek

 

Odkrito moram priznati, da nisem veliko pričakoval od osnutka Nacionalnega programa za kulturo 2014–2017. Razlog je preprost. Starejši kolegi so me svarili, da naj se ne nadejam preveč, ker je bila v preteklosti ustaljena praksa, da se ni upoštevalo smernic, ki so bile zapisane v tem dokumentu, ali pa so bile zapisane preveč ohlapno. Predvsem naj bi to veljalo za filmsko področje. Opozoriti moram, da sam nisem bral prejšnjih Nacionalnih programov za kulturo, tako da si takega vtisa nisem ustvaril iz prve roke, ampak iz pripovedovanja starejših kolegov, ki spremljajo Nacionalne programe za kulturo iz leta v leto.

V letošnjem letu se je slovenska filmska strokovna javnost združila v Filmsko iniciativo, v okviru katere se je iz debat rodil skupen dokument Smernice razvoja slovenske filmske kinematografije – dokument, ki je zaznaval problematiko podhranjenega filmskega področja v Sloveniji in ponujal rešitve za celotni slovenski filmski prostor; od filmske vzgoje, izobraževanja, virov financiranja do distribucije oziroma prikazovanja filmov.

Ob prebiranju dokumenta NPK 2014–2017 je ministrstvo zaznalo podobne probleme kot filmska iniciativa. Veseli me, da je vsaj kar zadeva filmsko področje, dokument zelo konkreten in jasno opredeljuje, kaj bo potrebno storiti, da se zastavljeni cilji uresničijo. Prevečkrat je bila kulturna politika na filmskem področju nejasna in zato se je slovenski filmski prostor začel sesuvati sam vase. Sam imam občutek, da je bil vedno na prepihu politike in da so se stvari spreminjale iz leta v leto. Ne na bolje, ampak na slabše.

Nočem biti preveč optimističen, vendar mislim, da je dokument, kar zadeva filmsko področje, dober začetek.

A vedeti moramo, da en takšen dokument sam po sebi ne bo uredil filmskega področja. Zdaj so potrebna konkretna dejanja, ki bodo začela uresničevati zapisane cilje. S takšnimi ukrepi bo lahko slovenski film začel graditi zdrave temelje, ki bodo zagotovo prinesli rezultate.

Bi pa rad opozoril tudi na to, da filmsko področje ne zajema samo financiranja filmske produkcije, ampak tudi filmsko vzgojo, izobraževanje, hranjenje filmske dediščine, prikazovanje filmov, produkcijsko okolje itd. In če ima taka veriga šibek člen, se pretrga. Zato so ti ukrepi nujni v celoti.

Leta 2017 nočem razočarano gledati nazaj. Leta 2017 nočem mlajšemu kolegu reči, da je dokument NPK sam sebi namen in da se ni nič uresničilo zaradi takšnih in drugačnih razlogov. Hočem, da se filmsko področje uredi in da se gleda tudi širše. In se v določenih segmentih (produkcijsko okolje) poveže tudi z Ministrstvom za gospodarstvo in Ministrstvom za finance. Film je specifičen tudi v tem, da spada pod pristojnosti teh dveh ministrstev.

Leta 2017 hočem reči, da so temelji postavljeni in da se že zida prvo nadstropje. Tako mora veljati tudi za ostalo slovensko kulturo.

--

O avtorju: Matevž Luzar, slovenski režiser in scenarist

 

comments powered by Disqus