Milena Mileva Blažič: Kultura mora biti nadpolitična

 

1.       Vloga kulture

a.        Tisočletni razvoj slovenske kulture je neločljivo povezan s slovenščino oz. rojstnim listom Slovenije (Brižinski, Celovški, Stiški in Černjejski rokopis). Pisna kulturna dediščina ima največji simbolni in kulturni kapital, zato je vloga kulture izjemno velika, saj je povezana z imagologijo naroda in jezikom kot hišo biti. Kultura mora temeljiti na pisni dediščini, vendar mora biti hkrati kritična in pripravljena sodelovati v sedanjosti. Poleg ohranjanja mora skrbeti tudi za razvoj literature in nacionalne identitete v evropskem kontekstu.

2.       Naloge kulture

a.        Kultura mora biti absolutno nadpolitična in izražati humanistične vrednote, posebej na področju otroške in/ali mladinske književnosti.

3.       Vizija kulture

a.        NUK II.

b.       Literarni muzej – virtualni in realni.

c.        Slovenska enciklopedija – digitalna in tiskana.

d.       Digitalizacija pisne kulturne dediščine.

e.        Poganjati razvoj in avtorje, ki so nosilci napredka, novosti in .

4.       Vloga kulture v Sloveniji

a.        Digitalizacija pisne kulturne dediščine od starejše do novejše in sodobne slovenske (mladinske) književnosti; ohranjanje originalnih del, dostopnost do kulturnih vsebin.

b.       Prost dostop do znanja, virov informacij (npr. dlib.si) in kulturnih ustanov.

c.        Virtualni literarni muzej in literarni muzej (ustanova).

d.       Digitalna enciklopedija Slovenije in (tiskana) enciklopedija Slovenije.

e.        Ukinitev davka na kulturo oz. knjige in uvedba davka na nekulturo.

f.         Postaviti slovenske (mladinske) avtorje v evropski kontekst na osnovi meril kakovosti, inovacije in relevantnosti.

g.        Mladim in perspektivnim dati možnost za delo.

h.       Promocija izvirne slovenske (mladinske) književnosti v Evropi.

i.         Prednost dati sofinanciranju izvirne slovenske (mladinske) književnosti namesto prevodne.

j.         Komplementarno sodelovanje Ministrstva za kulturo in Ministrstva za izobraževanje, znanost (in šport) na področju književnosti.

k.       Inštitut za mladinsko književnost.

l.         Nagrade za mladinsko književnost; nagrajevati kvalitetna mladinska besedila, ki podpirajo humanistične vrednote.

m.     Promocija slovenske (mladinske) književnosti na knjižnem sejmu v Frankfurtu leta 2018, fokus: izvirna slovenska slikanica.

n.       Podpora literarnemu sistemu (društva, revije, ustanove, združenja ipd.), ki kvalitetno promovira slovensko (mladinsko) književnost, humanistične vrednote in bralno pismenost.

5.       Razno

a.        SSKJ, e-SSKJ.

b.       Kulturno-umetnostni program.

c.        MK, MIZK.

d.       Nacionalna identiteta; klasika, sodobna klasika, sodobniki.

e.        Svetovni dnevi slovenske literature (CSD/TJ).

f.         Ljubljana – stalni status svetovne prestolnice knjige.

 

 

comments powered by Disqus