Pozitivna Slovenija: Za združevanje kulture, šolstva in gospodarstva

 

Slovenska kultura ni dovolj dostopna, premalo je vključena v razvoj družbe, ne izkorišča dovolj svojega gospodarskega potenciala, najsi gre za kreativne industrije ali kulturni turizem.

Razvoj kulture bo zaznamovala jasna prednostna os, ki bo združila tri področja: kulturo, šolstvo in gospodarstvo. Ta vizija temelji na prepričanju, da je slovenska kultura na kakovostni ravni, da je notranje raznolika in vitalna, predvsem pa, da skoraj desetletno stanje stagnacije kulturnega razvoja v sebi skriva velike razvojne možnosti. Zato vizija razvoja kulture, kot jo zagovarja Pozitivna Slovenija, temelji na sproščanju tega razvojnega naboja.

Ukrepi

- Povečali bomo dostopnost kulture za vsakega prebivalca in prebivalko Slovenije.

- Vsak otrok v osnovni šoli bo deležen kakovostnih kulturnih vsebin in s tem spodbujen k ustvarjalnosti: vseh 786 osnovnih šol v Sloveniji bomo vključili v programe kulturne vzgoje, v katerih aktivno sodelujejo umetniki. Ustvarili bomo nov model kulturno-umetnostne vzgoje, ki enakovredno vključuje področji kulture in šolstva.

- Vsaka izmed 129 slovenskih srednjih šol bo vsaj enkrat letno sodelovala v kulturnih programih, namenjenih mladim, ter jih tako spodbujala k ustvarjalnosti. Ustvarili bomo nov model kulturno-umetnostne vzgoje za to občutljivo ciljno skupino, ki bo zlasti z urbanimi in sodobnimi kulturnimi izrazi mlade usmerjal k ustvarjalnosti in kakovostnemu preživljanju prostega časa.

- S ciljno podporo razvoju kreativnih industrij (arhitekturi, oblikovanju, modi, novim medijem), pa tudi tistim kulturnim področjem, ki dosežejo širok krog občinstva (glasba, tiskani in elektronski mediji, film), bomo med prebivalci Slovenije ustvarjali novo podobo slovenske kulture kot odprte in komunikativne ustvarjalnosti ter promovirali njen ustvarjalni naboj. Kakovost je tu osnova opredelitve javnega interesa, porajanje novega občinstva pa poraja nove ustvarjalce.

- S kulturo kot pomembno ekonomsko kategorijo, dejavnikom socialne kohezivnosti in kakovostnega preživljanja prostega časa želimo dvigniti kakovost življenja vsakega posameznika v Sloveniji, z razvojem kulturnega turizma v Sloveniji pa našo državo tujcem približati kot kulturno privlačno deželo.

 

comments powered by Disqus