Slovenska nacionalna stranka: V šole predmet o kulturi naroda

 

·         zaščitili bomo kulturne spomenike in ne bomo podlegali zahtevam kapitala, ki bi z denarjem in zaradi zaslužka rušil slovensko zgodovino;

·         posebno pozornost bomo namenili razvoju ljubiteljske kulture, ki je v Sloveniji že tradicionalno zelo množično prisotna, prav tako pa velja tudi za zbirateljstvo,

·         zavzemali se bomo za ureditev razmer na področju glasbene produkcije,

·         zavzemali si bomo za čimprejšnje dokončanje NUK-a,

·         zagotovili bomo ustrezne prostore za hranjenje arhivskih gradiv,

·         uredili bomo vsa odprta vprašanja muzejev ter muzeje združili pod »isto kapo«;

·         zakonsko bomo uredili možnost donacij, tako s strani fizičnih, kot tudi pravnih oseb, muzejem,

·         zakonsko bomo uredili odkupe zbirk in umetniških predmetov, s tem, da se bo donacija odštela od davčne osnove, po vzoru zahodnoevropskih držav,

·         v šolah bomo, v sodelovanju s predstavniki muzejev, uvedli predmet, v okviru katerega se bodo učenci in dijaki spoznali s kulturnimi vrednotami naroda in človeštva nasploh ter jim bomo na ta način poskušali vzbuditi čut za ohranjanje zgodovinske dediščine,

 

 

comments powered by Disqus