Enakopravni deželani: Zaposleni bi morali biti sposobni pisati tudi scenarije in snemati filme

 

Današnje stanje kulture pri nas je: izginutje ljudske pesmi, hitro padanje pismenosti  in razpadanje občečloveških vrednot. Vse to hočemo Enakopravni deželani – Naprej Slovenija povrniti in razvijati. 

Znanost iz posameznega sklepa na zakonitosti, kultura pa obratno iz vesoljne zakonitosti – ljubezen - išče utemeljitve v posameznem.  Kulturne dobrine v pravem pomenu besede imajo praviloma trajno in vsaj deloma univerzalno vrednost.
Kultura vpliva na identiteto, nadjaz naroda. Za integriteto države je zato izjemnega pomena. 
Kulturnik naj zopet postane zgled osebnostno celovitega, razvitega, radovednega, samosvoje posebnega, a komunikativnega človeka.

Področje kulture, ki pri nas deluje dobro je knjižničarstvo. Zaradi javnih knjižnic negativni procesi programiranja v potrošništvo ter odvisnosti, niso tako globoki in hitri, kot bi bili brez njih. 23 Milijonov izposojenih knjig letno, v 900 knjižnicah po Sloveniji, pove svoje.  Knjižnice postanejo še bolj kot so: ČITALNICE, informacijsko središče ter organizator kulturnih dogodkov, prostor predstavitev avtorskih del umetnikov, organizator vseživljenskega učenja, centri informacijskega kulturnega javnega dobra, ki se deloma že izvajajo v digitalna knjižnici Slovenije d-Lib oz.  na domoznanskem portalu Kamra.

Podpiramo tudi nastajanje novih in boljše delovanje utečenih civilnih združenj, tako kot na področju šolstva – učiteljske zbornice, kot na področju kulture – zbornico kulturnikov. 
Člani proračunsko podpiranih ansamblov bodo dobili  odvezo glede konkurenčnih prepovedi samostojnega nastopanja. Prazni prostori s katerimi razpolaga država pa bodo na voljo predvsem amaterskim in polprofesionalnim kulturnikom. Uredili bomo odprte in zaprte prostore za možno redno javno nastopanje kulturnikov po posameznih, mestih, občinah…

Podpirali bomo vse vrste sodelovanja kulturnikov tudi medpodročno in sodelovanje z lokalnimi mediji. Preko davčne politike bomo premestili del sredstev od rumenega tiska ter oglaševanja v projekte zdrave družbe. Kultura  ima posredno tudi močnejši vpliv na rast gospodarstva, ki mora biti samo orodje človeškega blagostanja in osebnega razvoja posameznika ter družbe same.  

Kulturnim dejavnostim bomo nudili informacijsko in medijsko podporo. Ustanovili bomo posebni specializirani program RTVS -  SLOVENSKA KULTURA, tako tudi ne bo prišlo do takšnih absurdov kot je ta da je RTVS producentom in avtorjem ( oz. SAZASu) na področju glasbene in video produkcije dolžna cca 11 milijonov EUR.
Izboljšali bomo izkoriščenost sredstev s katerimi razpolagamo npr. VIBA studio. 

Določili bomo minimalne standarde do vseh samozaposlenih in do kulturnih institucij. Drama MGL, CD… bi morali biti samostojnejši in obenem tudi odgovornejši za svoje delo, zaposleni v teh inštitucijah bi morali biti sposobni pisati tudi scenarije, snemati filme, izdajati podporne publikacije...  Enostavnejše in dokaj dobro ogledovane krajše filme so sposobni snemati že številni popolni amaterji.

S pomočjo domačih kulturnikov bomo uredili simbole državnih inštitucij in takšne spomenike kot je npr. fascio pred  palačo prednika države, dali v ustrezen muzej fašizma in neostalinizma. Tudi o inštalacijah Marka Pogačnika bomo sprožili debato, da se prebivalstvo še natančneje izjasni. Sprejeli bomo ukrepe kot jih bodo predlagali. Kulturna dobrina je lahko kulturna samo na videz - lahko je tudi nasilje nad državljani. In za tovrstno nasilje nad sabo morajo celo plačevati. Prava kulturna dobrina državljane povezuje in ne deli.


Vsem državljanom zagotavljamo dostojno življenje, to pa je tisti minimalni temeljni dohodek, ki pripada vsakemu državljanu, ki je aktiven v skladu z njegovimi zmožnostmi.
Ob uresničenju svojih programov pričakujemo gospodarski in kulturni razcvet Slovenije – Naprej Slovenija.«

 

comments powered by Disqus