Nacionalni svet za kulturo

15. redna seja, 14. 10. 2016

Vabimo vas na 15. redno sejo, v petek 14. 10. 2016

1. Potrditev zapisnika 12. seje Nacionalnega sveta za kulturo.

2. Slovenski festivali v kontekstu slovenske kulture in hkrati nacionalne strategije za turizem kot tudi lokalnih strategij za turizem.

Kakšna je nacionalna kulturna politika na področju festivalov? Smo v času, ko se pripravlja novi Nacionalni program za kulturo, ki bo veljal od leta 2018 dalje. Pripravlja se tudi nova strategija slovenskega turizma za obdobje od leta 2017 dalje. V pripravi so tudi turistične strategije posameznih lokalnih skupnosti, med drugim Mestne občine Ljubljana. Kako bomo v vse te dokumente pozicionirali bogastvo slovenskih umetniških festivalov. Skupaj s člani Nacionalnega sveta za kulturo bodo o tej tematiki spregovorili: Janoš Kern, direktor ustanove Imago Sloveniae, Uroš Korenčan, direktor LGL (Festivala Lutke in Zlata paličica), Domen Marinčič, umetniški vodja Festivala Radovljica, Simon Popek, umetniški direktor mednarodnega filmskega festivala Liffe (pod okriljem Cankarjevega doma), Teja Reba, umetniška vodja Društva Mesto žensk in istoimenskega festivala, Danilo Rošker, direktor SNG Maribor (Festival Borštnikovo srečanje), Alma Selimović, vodja razvojnih programov Zavoda Bunker in sodelavka festivala Mladi levi.

3. Razno.

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
Vabilo na sejo

 

Zapisnik 33. dopisne seje

Zapisnik 33. dopisne seje

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
zapisnik_33._dopisne_seje.pdf

 

Zapisnik 32. redne seje

Zapisnik 32. redne seje

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
zapisnik_32._redne_seje.pdf

 

Zapisnik 31 seje NSK

Zapisnik 31 seje NSK

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
zapisnik_31_seje_NSK.pdf

 

Zapisnik 30. redne seje

Zapisnik 30. redne seje

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
zapisnik_30._seje.pdf

 

Zapisnik 29. redne seje

Zapisnik 29. redne seje

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
zapisnik_29._seje.tif

 

Zapisnik 28. redne seje

Zapisnik 28. redne seje

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
zapisnik_28._seje.tif

 

Zapisnik 27. redne seje

Zapisnik 27. redne seje

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
zapisnik_27._seje.tif
mnenje_NC1.pdf

 

Zapisnik 26. seje

zapisnik 26. seje

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
zapisnik_26._seje1.tif

 

Sklepi seje: Zapisnik 26. seje

Zapisnik 25. seje

Zapisnik 25. seje

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
zapisnik_25._seje.tif

 

Zapisnik 24. redne seje

Zapisnik 24. redne seje

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
zapisnik_24.seje_NSK1.pdf

 

Zapisnik 23. redne seje

Zapisnik 23. redne seje

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
zapisnik_23_seje1.tif

 

Zapisnik 22. redne seje

Zapisnik 22. redne seje

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
zapisnik_22._seje.tif

 

Zapisnik 21. redne seje

Zapisnik 21. redne seje

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
zapisnik_21_seje.tif

 

Sklepi seje: Zapisnik 21. redne seje

Zapisnik 20. redne seje

Zapisnik 20. redne seje

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
zapisnik_20_seje1.tif

 

Zapisnik 19. redne seje

Zapisnik 19. redne seje

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
Zapisnik_19_redne_seje2.tif

 

Sklepi seje: Zapisnik 19. redne seje

Zapisnik 18. redne seje

Zapisnik 18. redne seje

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
NSK_zapisnik_18.seje3.tif

 

Zapisnik 17. redne seje

17. seja Nacionalnega sveta za kulturo je bila izvedena dopisno

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE

 

Zapisnik 16. redne seje

Zapisnik 16. redne seje

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
zapisnik_16._redne_seje1.tif

 

Zapisnik 15. redne seje

Zapisnik 15. redne seje

 

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
zapisnik_15_redne_seje1.tif

 

19. javna seja Nacionalnega sveta za kulturo

Vabimo vas, da se udeležite 19. javne  seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo v petek, 24. marca 2017, ob 9.00 uri v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:

1.        Potrditev zapisnika 18. javne seje Nacionalnega sveta za kulturo.

2.        Izzivi kulturno-umetnostne vzgoje.

3.        Razno

Javna seja NSK se bo ukvarjala z izzivi kulturno-umetnostne vzgoje.
Kulturno umetnostna vzgoja je eno od pomembnih področij, ki prispeva k celovitemu razvoju osebnosti vsakega posameznika, sooblikuje njegovo estetsko občutljivost, kulturno zavest in izražanje ter vzpodbuja vseživljenjsko učenje. Predstavlja temelj za posameznikov ustvarjalni odnos do kulture in umetnosti ter razumevanje njenega pomena za razvoj človeške družbe. Izobrazba in senzibiliziranje posameznika za področje umetnosti, ustvarjalnosti in kulture vzpodbuja različne načine mišljenja, omogoča posameznikovo osebnostno rast in prispeva k oblikovanju družbe, ki temelji na znanju, ustvarjalnosti in strpnosti. Področje kulturno umetnostne vzgoje je pomembna osnova, kjer se izoblikuje posameznikovo  razumevanje in dojemanje pomena kulture in umetnosti v družbi. Javna seja Nacionalnega sveta za kulturo bo obravnavala izzive kulturno umetnostne vzgoje in odprla razmišljanja o vprašanjih, kako zagotoviti strokovnost in kvaliteto vsebin, kdo in na kakšen način naj posreduje te vsebine, kako zagotoviti enake možnosti pri dostopnosti umetnosti in kulture itn. Skozi primere dobrih praks, ki jih izvajajo tako javni zavodi kot profesionalne nevladne organizacije, bomo predstavili premike, ki so bili narejeni za razvoj področja. Ostajajo pa še veliki izzivi, kako sistemsko urediti področje kulturno umetnostne vzgoje.


Z vprašanji  in izzivi se bodo na javni seji Nacionalnega sveta za kulturo poleg članov sveta soočili tudi vabljeni gosti:
dr. Alenka Gril, razvojna psihologinja, višja znanstvena sodelavka Pedagoškega inštituta, Nataša Bucik, nacionalna koordinatorka za kulturno-umetnostno vzgojo, Ministrstvo za kulturo, Nada Požar Matjašič, nacionalna koordinatorka za kulturno-umetnostno vzgojo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Darja Štirn, vodja umetniških projektov in pedagoginja v vrtcu Vodmat, Barbara Rogelj, vodja  kulturnovzgojnega in humanističnega programa v Cankarjevem domu, Nina Peče Grilc, direktorica Kinodvora, Urška Jež, avtorica raziskave "Kulturno umetnostna vzgoja in nevladni sektor v kulturi (ocena stanja) 2015" pripravljena pod okriljem Društva Asociacija, Maja Zorman, socialna pedagoginja v Zavodu za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova, Janja Rebolj, programi za odrasle, Mestni muzej Ljubljana.

 

 

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE

 

Vabilo na javno sejo 18. Nacionalnega sveta za kulturo

Vabilo

Vabimo vas, da se udeležite 18. javne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v petek, 3. februarja 2017, ob 9.00 uri

v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo RS,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 16. javne seje Nacionalnega sveta za kulturo.

2. Problematika javne kulturne infrastrukture.

3. Sprejem vsebinskega in finančnega poročila za leto 2016

4. Razno


Javna seja NSK se bo ukvarjala s problematiko javne kulturne infrastrukture; osvetlila bo Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi – t. i. kulturni evro, ki ga bo predstavil dr. Dragan Matić, predsednik Odbora za kulturo v Državnem zboru RS ter se dotaknila perečih problemov kulturne infrastrukture kakor tudi primerov dobrih praks. S temi vprašanji se bodo na javni seji Nacionalnega sveta za kulturo poleg članov sveta in dr. Matića soočili tudi vabljeni gosti:
dr. Barbara Vodopivec, sodelavka Inštituta za umetnostno zgodovino ZRC SAZU, mag. Barbara Ravnik, direktorica Narodnega muzeja Slovenije, Irena Šinkovec, kustosinja MGML in vodja projekta Ljubljanica,dr. Bojan Cvelfar, direktor Arhiva RS, Vojko Stopar, direktor Viba filma, Martina Rozman Salobir, direktorica NUK, Jernej Hudolin, generalni direktor ZVKDS.

 

Uršula Cetinski l. r.,
predsednica Nacionalnega sveta za kulturo

Vabljeni:

- Uršula Cetinski, predsednica NSK,
- dr. Andrej Gaspari, član,
- Silvan Omerzu, član,
- dr. Andreja Rihter, članica,
- Tone Partljič, član,
- Uroš Lajovic, član,
- Jadranka Plut, članica,
- Anton Peršak, minister za kulturo,
- Damjana Pečnik, državna sekretarka Ministrstva za kulturo,
- mag. Igor Teršar, Direktorat za ustvarjalnost, v.d. generalni direktor,
- dr. Barbara Vodopivec, sodelavka Inštituta za umetnostno zgodovino ZRC SAZU
- mag. Barbara Ravnik, direktorica Narodnega muzeja Slovenije,
- Irena Šinkovec, kustosinja MGML in vodja projekta Ljubljanica,
- dr. Bojan Cvelfar, direktor Arhiva RS
- Vojko Stopar, direktor Viba filma,
- Martina Rozman Salobir, direktorica NUK,
- Jernej Hudolin, generalni direktor ZVKDS
- dr. Dragan Matić, predsednik Odbora za kulturo Državnega zbora RS
- Vesna Jurca Tadel, Direktorat za ustvarjalnost
- Metka Šošterič, Direktorat za ustvarjalnost


Poslati v vednost:
- dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora RS,
- dr. Miro Cerar, predsednik Vlade RS,
- dr. Dragan Matić, predsednik Odbora za kulturo Državnega zbora RS,
- mag. Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta RS,
- poslanske skupine Državnega zbora RS. 

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
Vabilo na sejo

 

Zapisnik 14. redne seje

14. seja je bila izvedena dopisno

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE

 

Zapisnik 13. redne seje

13. seja je bila izvedena dopisno

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE

 

Zapisnik 12. redne seje

Zapisnik 12. redne seje

 

Zapisnik 11. redne seje

11. seja NSK je bila izvedena dopisno

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE

 

Zapisnik 10. redne seje

10. seja NSK je bila izvedena dopisno

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE

 

Zapisnik 9. redne seje

Zapisnik 9. redne seje

 

Zapisnik 8. redne seje

Zapisnik 8. redne seje

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
zapisnik_8.seje-1.tif

 

Zapisnik 7. redne seje

Zapisnik 7. redne seje

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
ZAPISNIK_7._SEJE.docx

 

7. redna seja, 26. 11. 2015

Vabimo vas na 7. redno sejo NSK, ki bo potekala v četrtek, 26. 11. 2015.

  Predlog dnevnega reda:

 1. Program dela in finančni načrt Nacionalnega sveta za kulturo za leto 2016.

 2. Problemi odločanja v slovenski kulturi.

 3. Pismo predsedniku Vlade RS.

 

Zapisnik 2. izredne seje

Zapisnik 2. izredne seje.

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
ZAPISNIK_2._izredne_seje_sprejet1.doc

 

Zapisnik 6. redne seje

Zapisnik 6. redne seje.

 

2. izredna seja, 21. 9 .2015

Vlada RS za leto 2016 predvideva znižanje sredstev za kulturo za 17 milijonov evrov, v letu 2017 pa še za 19 milijonov evrov. Takšnih krčenj slovenska kultura ne more preživeti brez velike in trajne škode. V času gospodarske rasti je zniževanje sredstev za kulturo nedopustno. Proti takšnim namenom vlade nameravamo organizirati izredno oziroma protestno sejo Nacionalnega sveta za kulturo. Njen uspeh bo odvisen od udeležbe in odločnosti vseh, ki ustvarjamo na področju kulture.

 

6. redna seja, 9. 7. 2015

Vabimo vas, da se udeležite 6. seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo v četrtek 9. 7. 2015 ob 10.00 uri, velika sejna sobe v pritličju Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje.

2. Minimalna korekcija Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi ali temeljita prnova kulturnega modela.

3. Razno

 

Metod Pevec, predsednik NSK

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 6. redne seje

5. redna seja, 30. 6. 2015

Vabimo vas na 5. sejo Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo v torek 30. 6. 2015 ob 10.00 uri,

v veliki sejni sobi v pritličju, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:

1. Sprejetje zapisnika 4. redne seje NSK.

2. Slovenske avtorice v šolskem literarnem sistemu.

3. Razno.

 

 

 

2. dopisna seja, 12. 6. 2015

Prvi odziv na Poročilo o izvajanju NPK 2014.

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
ZAPISNIK_2._dopisne_seje.doc

 

4. redna seja , 7. 4. 2015

Vabimo vas da se udeležite 4. seje nacionalnega sveta za kulturo, ki bo v torek 7. 4. 2015 ob 11.00 uri sejna soba peto nadstropje, RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana.

 

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
Vabilo na sejo
NSK-4-2015-SEJA-posnetek.mp3

 

1. dopisna seja, 11. do 17. 3. 2015

Sprejem zapisnika 3. redne seje NSK.

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
ZAPISNIK_3._SEJE_sprejet.doc

 

2. redna seja, 14.1.2015


Zapisnik 2. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki je potekala 14. januarja 2015.


 

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
ZAPISNIK_2._SEJE_sprejet.doc

 

3. redna seja, 24. 2. 2015

Predlog dnevnega reda:

 

1. Spremembe in predlogi za izboljšanje položaja samozaposlenih v kulturi.

 

Urejanje področja samozaposlenih v kulturi so napovedovali že skoraj vsi ministri in ministrice v svojih mandatih. Aktualna ministrica za kulturo Julijana Bizjak Mlakar je v javnosti večkrat ponovila, da je ena od njenih kulturno političnih prioritet ureditev statusa samozaposlenega v kulturi. Nekaj sprememb na tem področju je bilo narejenih, vsekakor bo pa treba še marsikaj spremeniti, da bo status samozaposlenega v kulturi postal vzdržnejši in privlačnejši. Spremembe na področju samozaposlenih v kulturi se morajo voditi skupaj z posodabljanjem celostnega kulturnega sektorja. Možno jih je reševati le v paketu kot sestavni in neločljivi del posodobitve in prenove javnega sektorja v kulturi, sistemskega reševanja položaja nevladnih organizacij ter spodbujanja zasebnega in javnega vlaganja v kulturo.

 

2. Razno.

 

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
Vabilo na sejo
Posnetek-3-redne-seje-24-2-15.MP3

 

1. izredna seja, 21. 1. 2015

Zapisnik

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
Zapisnik_1._izredne_seje_NSK1.doc

 

1. redna seja, 17. 11. 2014

Zapisnik 1. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki je potekala 17. novembra 2014. 

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
ZAPISNIK-1-seje-NSK-koncna.doc

 

2. redna seja, 14. 1. 2015

Vabim vas, da se udeležite 2. seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v sredo, 14. januarja 2014 ob 10. uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo RS,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

  1. Potrditev zapisnika 1. redne seje.
  2. Avtorske pravice med osebno in korporativno pravico.
    Avtorska pravica je utemeljena kot osebna pravica, v praksi pa je vse pogosteje avtorjem odtujena, pri uveljavljanju avtorske in sorodnih pravic pa so vse bolj učinkoviti veliki korpusi (založbe, agencije, producenti, etc.). Članom sveta se bodo pri strokovni razpravi pridružili: direktorica Urada za intelektualno lastnino, Vesna Stanković Juričić, specialistka avtorskega prava, Maja Jančič Bogataj, direktor Hrvaškega avdiovizualnega centra, Hrvoje Hribar in še nekateri predstavniki slovenskih avtorjev.
  3. Razno.


Metod Pevec l. r.,
predsednik Nacionalnega sveta za kulturo

 

Objavljen zapisnik seje: 2. redna seja, 14.1.2015

1. redna seja v novi sestavi, 17. 11. 2014

Vabimo vas, da se udeležite 1. seje nove sestave Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v ponedeljek 17. novembra 2014 ob 11. uri v prostorih Centra urbane kulture Kino Šiška (mala dvorana Komuna), Trg prekomorskih brigad 3, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. projekcija kratkega igranega filma Prespana pomlad (19' 39''), režija Dominik Mencej,

2. potrditev Poslovnika Nacionalnega sveta za kulturo ter Programa dela in finančnega načrta Nacionalnega sveta za kulturo za leto 2015,

3. pogovor z gosti: kako govorimo, ko govorimo o kulturi?

Prva seja NSK bo imela filmsko uverturo. Skupaj si bomo pogledali kratki film Prespana pomlad režiserja Dominika Menceja, zmagovalca letošnjega Festivala slovenskega filma v Portorožu. Slovenski politični žargon že dve desetletji premleva o pomladi. V prvih letih te pomladi sta kultura in država hodili z roko v roki. Na tem spomladanskem sprehodu pa sta se roki počasi ohladili. Še več, kultura in država sta se druga drugi odtujili do te mere, da se danes ne znata več pogovarjati. Zato se je Nacionalni svet za kulturo v novi sestavi odločil, da se s svojimi gosti na prvi seji pogovori prav o tem: kako govorimo, ko govorimo o kulturi. Koliko zares verjamemo v nacionalno bistvo kulture? Ali izguba politične avantgardnosti iz časov, ko so pisatelji pisali ustavo, frustrira slovensko kulturno elito? Bo nacionalna označenost oziroma utemeljenost kulture v času transnacionalnih ustvarjalnih povezav, svetovnega spleta in globalizacije sploh še ustvarjalno stimulativna? Bo slovenska država zaradi svoje varčevalne nanizanke in duhovne ignorance postopoma blagoslovila nadomeščanje slovenske kulture z evropsko ali kar globalno? Z nami bodo gostje: Ivo Svetina, Uršula Cetinski, Janez Janša, Simon Kardum, Vuk Ćosić in drugi. Ne napovedujemo odgovorov, samo sproščeno in odkrito debato v sodelovanju Nacionalnega sveta za kulturo in Centra urbane kulture Kino Šiška.


4. razno.
 

 

Objavljen zapisnik seje: 1. redna seja, 17. 11. 2014

Zapisnik 31. redne (sklepne) seje, 23. 9. 2014

Zapisnik 31. redne (sklepne) seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki je potekala 23. septembra 2014, v prostorih Ministrstva za kulturo.

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
Zapisnik_31._redne_seje_NSK_koncni_(L)1.doc

 

Zapisnik 30. redne seje, 8. 7. 2014

Zapisnik 30. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki je potekala 8. julija 2014 v prostorih Ministrstva za kulturo.

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
Zapisnik_30._redne_seje_NSK_KONCNI_(L).doc

 

31. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 23.9.2014

Vabimo vas, da se udeležite 31. redne (sklepne) seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek 23. septembra 2014, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 30. redne seje.

2. Predstavitev nove ministrice za kulturo in njenih kulturno-političnih prioritet.

3. Vsebinsko in finančno poročilo o delu Nacionalnega sveta za kulturo do septembra 2014.

4. Seznanitev novih članov Nacionalnega sveta za kulturo z delovanjem sveta v mandatnem obdobju 2009 – 2014.

5. Razno.
 

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 31. redne (sklepne) seje, 23. 9. 2014

Zapisnik 29. redne seje, 22. 4. 2014

Zapisnik 22. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki je potekala 22. aprila 2014 v prostorih Ministrstva za kulturo. 

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
Zapisnik_29._redne_seje_NSK_koncni_(L).doc

 

30. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 8. 7. 2014

Vabimo vas, da se udeležite 30. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek 8. julija 2014, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 29. redne seje.

2. Povabilo političnim strankam, da predstavijo svoje politične programe na področju kulture.

3. Razno.

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 30. redne seje, 8. 7. 2014

Sklepi seje: 30. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 8. 7. 2014

Zapisnik 28. redne seje, 18. 3. 2014

Zapisnik 28. redne seje NSK, ki je potekala 28. marca 2014.

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
Zapisnik_28._redne_seje_NSK_KONCNI_(L).doc

 

Zapisnik 27. redne seje, 14. 1. 2014

Zapisnik 27. redne seje, ki je potekala 14. januarja 2014.

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
Zapisnik_27._redne_seje_NSK_koncni-L.doc

 

29. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 22. 4. 2014

Vabimo vas, da se udeležite 29. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 22. aprila 2014, ob 10.00 uri v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 28. redne seje.

2. Prihodnost knjige v javnem interesu.

3. Razno.

 

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 29. redne seje, 22. 4. 2014

Sklepi seje: 29. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 22. 4. 2014

28. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 18. 3. 2014

Vabimo vas, da se udeležite 28. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 18. marca 2014, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 27. redne seje.

2. Vloga Nacionalnega sveta za kulturo in učinki njegovih pobud.

3. Obravnava Predloga Zakona o Slovenskem avdiovizualnem centru, javni agenciji republike Slovenije.

4. Obravnava Predloga Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o samozaposlenih v kulturi.

5. Razno.
 

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 28. redne seje, 18. 3. 2014

Sklepi seje: 28. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 18. 3. 2014

Zapisnik 26. redne seje (seja delovne skupine), 10. 12. 2013

Zapisnik 26. seje, ki je potekala 10. decembra 2013. 

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
Zapisnik_26._redne_seje_NSK_KONČNI-L.doc

 

27. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 14. 1. 2014

Vabimo vas, da se udeležite 27. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 14. januarja 2014, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika seje delovne skupine Nacionalnega sveta za kulturo z dne 10. 12. 2013.

2. Vsebinsko in finančno poročilo o delu Nacionalnega sveta za kulturo v letu 2013.

3. Delovanje umetnostnih trgov v Sloveniji.

4. Razno.

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 27. redne seje, 14. 1. 2014

Sklepi seje: 27. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 14. 1. 2014

Zapisnik 25. redne seje, 22. 10. 2013

Zapisnik 25. redne seje NSK, ki je potekala 22. oktobra 2013.

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
Zapisnik_25._redne_seje_NSK_koncni-L.doc

 

26. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 10. 12. 2013

Vabimo vas, da se udeležite 26. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 10. decembra 2013, ob 10.00 uri v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dopolnjenega dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 25. redne seje.

2. Predlog programa dela in predlog finančnega načrta Nacionalnega sveta za kulturo v letu 2014.

3. Umetnost in jezik v Predlogu Zakona o visokem šolstvu (12. člen predloga).

4. Razno.


 

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 26. redne seje (seja delovne skupine), 10. 12. 2013

Sklepi seje: 26. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 10. 12. 2013

Zapisnik 24. redne seje, 18. 6. 2013

Zapisnik 24. seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki je potekala 18. junija 2013. 

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
Zapisnik_24._redne_seje_NSK_koncni_-L.doc

 

25. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 22. 10. 2013

Vabimo vas, da se udeležite 25. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 22. oktobra 2013, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 24. redne seje.

2. Stanje visokošolskega izobraževanja za umetniške poklice na Univerzi v Ljubljani.

3. Obravnava Predloga Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017, ki ga je določila Vlada RS, na seji 26. 9. 2013.

4. Obravnava Osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

5. Obravnava Osnutka predloga Zakona o enotni ceni knjige.

6. Informacija:
• Odgovor Ministrstva za kulturo na sklepe 24. seje NSK.
• Mnenje o predlagani združitvi Slovenskega šolskega muzeja in Muzeja športa v Muzej šolstva in športa Republike Slovenije, ki so ga Nacionalnemu svetu za kulturo v vednost posredovali Skupnosti muzejev Slovenije, Predsedstvo Mednarodnega muzejskega sveta – Društva ICOM – Slovenski odbor in Slovenski šolski muzej.

7. Razno.


 

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 25. redne seje, 22. 10. 2013

Sklepi seje: 25. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 22. 10. 2013

Zapisnik 7. izredne seje, 12. 2. 2013

Zapisnik 7. izredne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki je potekala 12. februarja 2013.

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
Zapisnik_7._izredne_seje_NSK_koncni-delno_L.doc

 

Zapisnik 23. redne seje, 4. 6. 2013

Zapisnik 23. redne seje, ki je potekala 4. junija 2013.

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
Zapisnik_23._redne_seje_NSK_koncni-L2.doc

 

Zapisnik 22. redne seje, 26.3.2013

Zapisnik 22. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki je potekala 26. marca 2013. 

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
Zapisnik_22._redne_seje_KONCNI-L.doc

 

24. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 18. 6. 2013

 Vabim vas, da se udeležite 24. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 18. junija 2013, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.Vabim vas, da se udeležite 24. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 18. junija 2013, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.Vabim vas, da se udeležite 24. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 18. junija 2013, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana
Vabimo vas, da se udeležite 24. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 18. junija 2013, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Obravnava Osnutka predloga Nacionalnega programa za kulturo 2014-2017.

2. Obravnava predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona javnem interesu za
 kulturo (nadaljevanje razprave 23. seje NSK).

3. Razno.

 


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 23. redne seje.

2. Obravnava Osnutka predloga Nacionalnega programa za kulturo 2013-2016.

3. Obravnava Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona javnem interesu za
Kulturo (nadaljevanje razprave 23. seje NSK).

4. Razno.

Vabim vas, da se udeležite 24. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 18. junija 2013, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 23. redne seje.

2. Obravnava Osnutka predloga Nacionalnega programa za kulturo 2013-2016.

3. Obravnava Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona javnem interesu z

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 24. redne seje, 18. 6. 2013

Sklepi seje: 24. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 18. 6. 2013

23. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 4. 6. 2013

Vabimo vas, da se udeležite 23. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 4. junija 2013, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 22. redne seje.

2. Učinki davčne in pokojninske reforme na samozaposlene ter novi prispevki za zdravstveno zavarovanje, ki se obetajo samozaposlenim v kulturi.

3. Obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.

4. Obravnava Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine.

5. Obravnava Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona javnem interesu za kulturo.

6. Razno.
 

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 23. redne seje, 4. 6. 2013

Sklepi seje: 23. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 4. 6. 2013

22. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 26. 3. 2013

Vabim vas, da se udeležite 22. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 26. marca 2013, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 7. izredne seje.

2. Obravnava predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
Javni agenciji za knjigo RS. 

3. Učinki varčevalne politike v kulturni sferi.

4. Bivanje v umetniških rezidencah - primer Tine Mahkota.

5. Problem prijav gledaliških predstav na inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport, zaradi domnevno neprimernih vsebin.

6. Razno.

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 22. redne seje, 26.3.2013

Zapisnik 21. redne seje, 15. 1. 2013

Zapisnik 21. redne seje, ki je potekala 15. januarja 2013. 

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
Zapisnik_21._redne_seje_NSK_koncni.doc

 

7. izredna seja Nacionalnega sveta za kulturo, 12. 2. 2013

Vabimo vas, da se udeležite izredne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 12. februarja 2013, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 21. redne seje.

2. Obravnava osnutka Nacionalnega programa za kulturo 2013 – 2016.

3. Obravnava osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

4. Razno.

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 7. izredne seje, 12. 2. 2013

Zapisnik 20. redne seje, 11. 12. 2012

Zapisnik 20. redne seje, ki je potekala 11. decembra 2012. 

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
Zapisnik_20._redne_seje_NSK_koncni.doc

 

21. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 15. 1. 2013

Vabim vas, da se udeležite 21. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 15. januarja 2013, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 20. redne seje.

2. Obravnava osnutka Nacionalnega programa za kulturo 2012 – 2015.

3. Vsebinsko in finančno poročilo Nacionalnega sveta za kulturo za leto 2012.

4. Organizacija in izvedba 1. panela z naslovom Znanje in umetnost na poti v »drugo republiko«, ki bo potekal 4. februarja 2013.

5. Razno.
 

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 21. redne seje, 15. 1. 2013

Zapisnik 19. redne seje, 23. 10. 2012

Zapisnik 19. seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki je potekala 23. oktobra 2012.  

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
Zapisnik_19._redne_seje_NSK_koncni_L_23.10..doc

 

20. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 11. 12. 2012

Vabimo vas, da se udeležite 20. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 11. decembra 2012, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 19. redne seje.

2. Operacionalizacija evropskih sredstev na področju kulture v finančni perspektivi 2014-2020.

3. Predlog programa dela in predlog finančnega načrta Nacionalnega sveta za kulturo v letu 2013.

4. Razno.

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 20. redne seje, 11. 12. 2012

Zapisnik 18. redne seje, 18. 9.2012

Zapisnik 18. seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki je potekala 18. septembra 2012 v prostorih MIZKŠ. 

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
Zapisnik_18._redne_seje_NSK_koncni_L_18.9..doc

 

19. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 23. 10. 2012

Vabimo vas, da se udeležite 19. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 23. oktobra 2012, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 18. redne seje.

2. Informacija o krčenju proračunskih sredstev za kulturo v letu 2013.

3. Kulturne vsebine na Radioteleviziji Slovenija.

4. Učinki Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije in Zakona o uravnoteženju javnih financ na filmsko ustvarjalnost.

5. Razno.
 

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 19. redne seje, 23. 10. 2012

Zapisnik 17. redne seje, 19. 6. 2012

Zapisnik 17. redne seje, ki je potekala 19. junija 2012. 

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
Zapisnik_17._redne_seje_NSK_koncni-L.doc

 

18. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 18. 9. 2012

Vabimo vas, da se udeležite 18. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 18. septembra 2012, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 17. redne seje.

2. Uresničevanje celovite politike varstva kulturne dediščine v Sloveniji.

3. Razno.

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 18. redne seje, 18. 9.2012

Zapisnik 6. izredne seje, 10.5.2012

Zapisnik 6. izredne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki je potekala 10. maja 2012 .

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
Zapisnik_6._izredne_seje_NSK_koncni-L.doc

 

17. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 19. 6. 2012

Vabim vas, da se udeležite 17. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 19. junija 2012, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 6. izredne seje.

2. Položaj splošnih knjižnic (nestabilnost zaradi razpetosti med lokalnim in državnim financiranjem, konceptualne dileme – kaj je javni interes, vpliv digitalizacija ipd.).

3. Financiranje znanstvenega založništva.

4. Pobuda Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport – Obravnava  delovnega besedila Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2012-2016.

5. Pobuda Društva slovenskih pisateljev – Avtorske pogodbe in izvirno avtorstvo.

6. Razno.

 

Dodatna gradiva k 2. točki najdete tudi na naslednjih spletnih povezavah:

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
   
Statistični podatki (poglavja oz. podatki o splošnih knjižnicah)
http://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php

Kazalniki dejavnosti splošnih knjižnic v obdobju 1990–2010
http://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/kazalniki.php

Splošne knjižnice v letu 2010
http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/Izvodi/K1004/Vodeb.pdf
http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/Izvodi/K1123/Bon.pdf

Javnomnenjska raziskava med člani, uporabniki in neuporabniki splošnih knjižnic v Sloveniji
http://zdruzenje-knjiznic.si/media/website/javnomnenjska-raziskava-med-clani-uporabniki-in-neuporabniki-splosnih-knjiznic-v-sloveniji/ZDRUŽENJE-SPLOŠNIH-KNJIŽNIC-poročilo-raziskave-29-09-2011.pdf

O nabavni politiki splošnih knjižnic
Novljan, Silva. Navadna knjižnična zbirka. S. Novljan, 2011.
Med drugim tudi o položaju  slovenskih  splošnih  knjižnic  in  okolja,  v  katerem  delujejo...
Kovář, Barbara, Iršič, Matjaž. Strateško marketinško pozicioniranje splošne knjižnice. B. Kovář, 2011.

Analiza stanja na področju kulture, junij 2011 (knjižnična dejavnost str. 124- 161)
http://www.arhiv.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Podatki/Letna_porocila/2011/Analiza_Stanja-web-finalno.pdf

Združenje splošnih knjižnic
http://zdruzenje-knjiznic.si/

Revija knjižnica
http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/

Smernica za digitalizacijo
http://www.nuk.uni-lj.si/dokumenti/2010/pdf/smernice_za_digitalizacijo_koncna.pdf

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 17. redne seje, 19. 6. 2012

Zapisnik 16. redne seje, 17. 4. 2012

Zapisnik 16. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki je potekala 17. aprila 2012.

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
Zapisnik_16._redne_seje_NSK_koncni-L.doc

 

6. izredna seja Nacionalnega sveta za kulturo, 10. 5. 2012

Vabim vas, da se udeležite izredne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v četrtek, 10. maja 2012, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 16. redne seje.

2. Obravnava Predloga uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi.

3. Razno.
 

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 6. izredne seje, 10.5.2012

Zapisnik 15. redne seje, 20. 3. 2012

Zapisnik 15. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki je potekala 20. marca 2012.

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
Zapisnik_15._redne_seje_NSK_koncni-L.doc

 

16. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 17. 4. 2012

Vabimo vas, da se udeležite 16. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 17. aprila 2012, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 15. redne seje.

2. Seznanitev s programom dela ministra pristojnega za kulturo, ter z vladno politiko na področju kulture.

3. Pomen umetnosti v družbi ter položaj scenskih umetnosti v aktualnem družbenem in kulturno političnem trenutku.

4. Razno.

 

Matjaž Zupančič, ki je skupaj z Meto Hočevar predlagatelj tretje točke, bo na seji predstavil svoj prispevek z naslovom
ALI OBSTAJA DRUŽBA, V KATERI JE UMETNOST BREZ POMENA?

 

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 16. redne seje, 17. 4. 2012

Zapisnik 14. redne seje, 17. 1. 2012

Zapisnik 14. redne seje nacionalnega sveta za kulturo, ki je potekala 17. januarja 2012.

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
Zapisnik_14._redne_seje_NSK_koncni-L.doc

 

15. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 20. 3. 2012

 Vabim vas, da se udeležite 15. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 20. marca 2012, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
Vabim vas, da se udeležite 15. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 20. marca 2012, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje.

2. Seznanitev s programom dela ministra pristojnega za kulturo.

3. Izročitev Osnutka nacionalnega programa za kulturo 2012 – 2015 ministru pristojnemu za kulturo.

4. Zniževanje finančnih sredstev za programske stroške nacionalnih javnih zavodov na področju kulture.

5. Posledice morebitne ukinitev Javne agencije za knjigo in Slovenskega filmskega centra – javne agencije.

6. Razno.

dodatna točka:

7. Seznanitev s sklepom Vlade RS, z dne 8. 3. 2012, o prepovedi sklepanja avtorskih in svetovalnih pogodb.
Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje.

2. Seznanitev s programom dela ministra pristojnega za kulturo.

3. Izročitev Osnutka nacionalnega programa za kulturo 2012 – 2015 ministru pristojnemu za ku

4. Zniževanje finančnih sredstev za programske stroške nacionalnih javnih zavodov na področju kulture.

5. Posledice morebitne ukinitev Javne agencije za knjigo in Slovenskega filmskega centra – javne agencije.

6. Razno.

Vabim vas, da se udeležite 15. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 20. marca 2012, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje.

2. Seznanitev s programom dela ministra pristojnega za kulturo.

3. Izročitev Osnutka nacionalnega programa za kulturo 2012 – 2015 ministru pristojnemu za kulturo.

4. Zniževanje finančnih sredstev za programske stroške nacionalnih javnih zavodov na področju kulture.

5. Posledice morebitne ukinitev Javne agencije za knjigo in Slovenskega filmskega centra – javne agencije.

6. Razno.

 Vabim vas, da se udeležite 15. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 20. marca 2012, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje.

2. Seznanitev s programom dela ministra pristojnega za kulturo.

3. Izročitev Osnutka nacionalnega programa za kulturo 2012 – 2015 ministru pristojnemu za kulturo.

4. Zniževanje finančnih sredstev za programske stroške nacionalnih javnih zavodov na področju kulture.

5. Posledice morebitne ukinitev Javne agencije za knjigo in Slovenskega filmskega centra – javne agencije.

6. Razno.

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 15. redne seje, 20. 3. 2012

Zapisnik 13. redne seje, 13.12. 2011

Zapisnik 13. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki je potekala 13. decembra 2011.

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
Zapisnik_13._redne_seje_NSK_koncni-L.doc

 

14. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 17.1.2012

Vabim vas, da se udeležite 14. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 17. januarja 2012, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje.

2. Vsebinsko in finančno poročilo o delu Nacionalnega sveta za kulturo v letu 2011.

3. Javna dostopnost kulture.

4. Obravnava pobude MO Ljubljana – osnutek Strategije razvoja kulture v MOL 2012-2015.

5. Razno.
 

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 14. redne seje, 17. 1. 2012

13. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 13. 12. 2011

Vabim vas, da se udeležite 13. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 13. decembra 2011, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika izredne seje.

2. Obravnava pobude Slovenskega muzejskega društva za ureditev področja kulturne dediščine.

3. Predlog programa dela in predlog finančnega načrta Nacionalnega sveta za kulturo v letu 2012.

4. Razno.

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 13. redne seje, 13.12. 2011

Zapisnik 12. redne seje, 24. 10. 2011

Zapisnik 12. redne seje nacionalnega sveta za kulturo, ki je potekala 24. oktobra 2011 v Mariboru.

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
Zapisnik_12.redne_seje_NSK_koncni_L.doc

 

5. izredna seja Nacionalnega sveta za kulturo, 24. 11. 2011

Vabimo vas, da se udeležite izredne seje Nacionalnega sveta za kulturo,
ki bo v četrtek, 24. novembra 2011, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje.

2. Povabilo političnim strankam, da predstavijo svoje politične programe na področju kulture v naslednjem mandatnem obdobju in se opredelijo do osnutka Nacionalnega programa za kulturo 2012-2015 .

3. Razno.

 

Dodatno gradivo k 2. točki dnevnega reda, ki ga lahko najdete na spletnih straneh političnih strank:

Program DESUS za obdobje 2012-2015 http://desus.si/?page_id=1162

Program LDS za obdobje 2012-2015 http://www.lds.si/si/program/   http://www.lds.si/si/program/

Program SD za obdobje 2012-2015 http://www.scribd.com/doc/71810898/Volilni-program-stranke-SD-2011-2015  http://www.scribd.com/doc/71810898/Volilni-program-stranke-SD-2011-2015

Program SDS za obdobje 2012-2015 http://www.sds.si/menu/6260   http://www.sds.si/menu/6260

Program SLS za obdobje 2012-2015 http://www.sls.si/inside.sls?cid=1E2DF883-DEBC-1552-C184-E7150CD6F8E6&linkid=article    

Program SNS za obdobje 2012-2015 http://www.sns.si/  

Program ZARES za obdobje 2012-2015 http://www.zares.si/program/  http://www.zares.si/program/

Program LISTE GREGORJA VIRANTA za obdobje 2012-2015 http://www.lista-virant.si/Default.aspx?l=program   

Program LISTE ZORANA JANKOVIĆA za obdobje 2012-2015 http://pozitivnaslovenija.si/sl-SI/1451/pozitivna-slovenija-pozitivna-slovenija-program http://pozitivnaslovenija.si/sl-SI/1451/pozitivna-slovenija-pozitivna-slovenija-program

Program TRS za obdobje 2012-2015 http://www.gibanje-trs.si/wp-content/uploads/2011/11/Program-Stranke-za-trajnostni-razvoj-Slovenije.pdf

 

Zapisnik seje delovne skupine, 20.9.2011

Zapisnik seje delovne skupine Nacionalnega sveta za kulturo, ki je potekala 20. septembra 2011.

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
Zapisnik_seje_delovne_skupine__končni-L.doc

 

12. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 24. 10. 2011

Vabim vas, da se udeležite 12. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo,

ki bo v ponedeljek, 24. oktobra  2011, ob 11.00 uri


v prostorih Javnega zavoda Maribor 2012 - EPK, gledališka dvorana,
Vetrinjska 30, 2000 Maribor.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika seje delovne skupine.

2. Evropska prestolnica kulture 2012.

3. Obravnava osnutka Nacionalnega programa za kulturo 2012 – 2015.

4. Razno.

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 12. redne seje, 24. 10. 2011

Zapisnik 11. redne seje, 14.6.2011

Zapisnik 11. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki je potekala 14. junija 2011. 

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
Zapisnik_11.redne_seje_NSK_koncni-L.doc

 

Seja delovne skupine Nacionalnega sveta za kulturo, 20. 9. 2011

12. seja je bila zaradi nesklepčnosti preimenovana v sejo delovne skupine.


Vabim vas, da se udeležite 12. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 20. septembra 2011, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 11. redne seje.

2. Dogovor o izvedbi oktobrske seje NSK.

3. Položaj umetnosti v splošnem izobraževanju.

4. Seznanitev z aktivnostmi Ministrstva za kulturo in Društva baletnih umetnikov Slovenije, za dosego boljših pogojev na področju baletnega izobraževanja.

5. Razno.
 

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik seje delovne skupine, 20.9.2011

Zapisnik 4. izredne seje, 13. 4. 2011

Četrta izredna seja je v prostorih Ministrstva za kulturo potekala 13. aprila 1011.

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
Zapisnik_4.izredne_seje_NSK_končni-L.doc

 

11. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 14. 6. 2011

Vabim vas, da se udeležite 11. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 14. junija 2011, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
 

Predlog dopolnjenega dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 4. izredne seje.

2. Obravnava predloga rebalansa proračuna za kulturo za leto 2011.

3. Obravnava osnutka Nacionalnega programa za kulturo 2012 – 2015.

4. Predstavitev in obravnava predloga sprememb Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

5. Statusa predmetov s področja umetnosti in kulture na splošni maturi 2013.

6. Razno.
 

Digitalno gradivo k 2. točki je dostopno na spletni strani Ministrstva za kulturo 
http://www.mk.gov.si/si/aktualno/priprava_nacionalnega_programa_za_kulturo_2012_2015/

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 11. redne seje, 14.6.2011

Zapisnik 26. seje, 19. 6. 2009

Zadnja 26. seja v tem mandatu je potekala 19. junija 2009.

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
Zapisnik_26._seje.doc

 

Zapisnik 25. seje, 1. 6. 2009

25. seja Nacionalnega sveta za kulturo je potekala 1. junija 2009.

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
Zapisnik_25._seje.doc

 

Zapisnik 24. seje,  16. 4. 2009

24. seja Nacionalnega sveta za kulturo je potekala 16. aprila 2009.

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
ZAPISNIK_24.seje1.doc

 

Zapisnik 23. seje, 12. 3. 2009

23. seja nacionalnega sveta za kulturo je potekala 12. marca 2009.

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
ZAPISNIK_231.doc

 

Zapisnik 22. seje, 17. 12. 2008

22. seja Nacionalnega sveta za kulturo je potekala 17. decembra 2008.

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
ZAPISNIK_22.doc

 

Mediji o nas

Arhiv objav