Nacionalni svet za kulturo

21. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 15. 1. 2013

Vabim vas, da se udeležite 21. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 15. januarja 2013, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 20. redne seje.

2. Obravnava osnutka Nacionalnega programa za kulturo 2012 – 2015.

3. Vsebinsko in finančno poročilo Nacionalnega sveta za kulturo za leto 2012.

4. Organizacija in izvedba 1. panela z naslovom Znanje in umetnost na poti v »drugo republiko«, ki bo potekal 4. februarja 2013.

5. Razno.
 

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 21. redne seje, 15. 1. 2013

Mediji o nas

Arhiv objav