Nacionalni svet za kulturo

7. izredna seja Nacionalnega sveta za kulturo, 12. 2. 2013

Vabimo vas, da se udeležite izredne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 12. februarja 2013, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 21. redne seje.

2. Obravnava osnutka Nacionalnega programa za kulturo 2013 – 2016.

3. Obravnava osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

4. Razno.

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 7. izredne seje, 12. 2. 2013

Mediji o nas

Arhiv objav