Nacionalni svet za kulturo

17. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 19. 6. 2012

Vabim vas, da se udeležite 17. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 19. junija 2012, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 6. izredne seje.

2. Položaj splošnih knjižnic (nestabilnost zaradi razpetosti med lokalnim in državnim financiranjem, konceptualne dileme – kaj je javni interes, vpliv digitalizacija ipd.).

3. Financiranje znanstvenega založništva.

4. Pobuda Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport – Obravnava  delovnega besedila Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2012-2016.

5. Pobuda Društva slovenskih pisateljev – Avtorske pogodbe in izvirno avtorstvo.

6. Razno.

 

Dodatna gradiva k 2. točki najdete tudi na naslednjih spletnih povezavah:

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
   
Statistični podatki (poglavja oz. podatki o splošnih knjižnicah)
http://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php

Kazalniki dejavnosti splošnih knjižnic v obdobju 1990–2010
http://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/kazalniki.php

Splošne knjižnice v letu 2010
http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/Izvodi/K1004/Vodeb.pdf
http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/Izvodi/K1123/Bon.pdf

Javnomnenjska raziskava med člani, uporabniki in neuporabniki splošnih knjižnic v Sloveniji
http://zdruzenje-knjiznic.si/media/website/javnomnenjska-raziskava-med-clani-uporabniki-in-neuporabniki-splosnih-knjiznic-v-sloveniji/ZDRUŽENJE-SPLOŠNIH-KNJIŽNIC-poročilo-raziskave-29-09-2011.pdf

O nabavni politiki splošnih knjižnic
Novljan, Silva. Navadna knjižnična zbirka. S. Novljan, 2011.
Med drugim tudi o položaju  slovenskih  splošnih  knjižnic  in  okolja,  v  katerem  delujejo...
Kovář, Barbara, Iršič, Matjaž. Strateško marketinško pozicioniranje splošne knjižnice. B. Kovář, 2011.

Analiza stanja na področju kulture, junij 2011 (knjižnična dejavnost str. 124- 161)
http://www.arhiv.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Podatki/Letna_porocila/2011/Analiza_Stanja-web-finalno.pdf

Združenje splošnih knjižnic
http://zdruzenje-knjiznic.si/

Revija knjižnica
http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/

Smernica za digitalizacijo
http://www.nuk.uni-lj.si/dokumenti/2010/pdf/smernice_za_digitalizacijo_koncna.pdf

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 17. redne seje, 19. 6. 2012

Mediji o nas

Arhiv objav