Nacionalni svet za kulturo

19. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 23. 10. 2012

Vabimo vas, da se udeležite 19. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 23. oktobra 2012, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 18. redne seje.

2. Informacija o krčenju proračunskih sredstev za kulturo v letu 2013.

3. Kulturne vsebine na Radioteleviziji Slovenija.

4. Učinki Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije in Zakona o uravnoteženju javnih financ na filmsko ustvarjalnost.

5. Razno.
 

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 19. redne seje, 23. 10. 2012

Mediji o nas

Arhiv objav