Nacionalni svet za kulturo

20. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 11. 12. 2012

Vabimo vas, da se udeležite 20. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 11. decembra 2012, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 19. redne seje.

2. Operacionalizacija evropskih sredstev na področju kulture v finančni perspektivi 2014-2020.

3. Predlog programa dela in predlog finančnega načrta Nacionalnega sveta za kulturo v letu 2013.

4. Razno.

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 20. redne seje, 11. 12. 2012

Mediji o nas

Arhiv objav