Nacionalni svet za kulturo

25. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 22. 10. 2013

Vabimo vas, da se udeležite 25. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 22. oktobra 2013, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 24. redne seje.

2. Stanje visokošolskega izobraževanja za umetniške poklice na Univerzi v Ljubljani.

3. Obravnava Predloga Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017, ki ga je določila Vlada RS, na seji 26. 9. 2013.

4. Obravnava Osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

5. Obravnava Osnutka predloga Zakona o enotni ceni knjige.

6. Informacija:
• Odgovor Ministrstva za kulturo na sklepe 24. seje NSK.
• Mnenje o predlagani združitvi Slovenskega šolskega muzeja in Muzeja športa v Muzej šolstva in športa Republike Slovenije, ki so ga Nacionalnemu svetu za kulturo v vednost posredovali Skupnosti muzejev Slovenije, Predsedstvo Mednarodnega muzejskega sveta – Društva ICOM – Slovenski odbor in Slovenski šolski muzej.

7. Razno.


 

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 25. redne seje, 22. 10. 2013

Sklepi seje: 25. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 22. 10. 2013

Mediji o nas

Arhiv objav