Nacionalni svet za kulturo

23. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 4. 6. 2013

Vabimo vas, da se udeležite 23. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 4. junija 2013, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 22. redne seje.

2. Učinki davčne in pokojninske reforme na samozaposlene ter novi prispevki za zdravstveno zavarovanje, ki se obetajo samozaposlenim v kulturi.

3. Obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.

4. Obravnava Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine.

5. Obravnava Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona javnem interesu za kulturo.

6. Razno.
 

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 23. redne seje, 4. 6. 2013

Sklepi seje: 23. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 4. 6. 2013

Mediji o nas

Arhiv objav