Nacionalni svet za kulturo

31. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 23.9.2014

Vabimo vas, da se udeležite 31. redne (sklepne) seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek 23. septembra 2014, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 30. redne seje.

2. Predstavitev nove ministrice za kulturo in njenih kulturno-političnih prioritet.

3. Vsebinsko in finančno poročilo o delu Nacionalnega sveta za kulturo do septembra 2014.

4. Seznanitev novih članov Nacionalnega sveta za kulturo z delovanjem sveta v mandatnem obdobju 2009 – 2014.

5. Razno.
 

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 31. redne (sklepne) seje, 23. 9. 2014

Mediji o nas

Arhiv objav