Nacionalni svet za kulturo

19. javna seja Nacionalnega sveta za kulturo

Vabimo vas, da se udeležite 19. javne  seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo v petek, 24. marca 2017, ob 9.00 uri v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:

1.        Potrditev zapisnika 18. javne seje Nacionalnega sveta za kulturo.

2.        Izzivi kulturno-umetnostne vzgoje.

3.        Razno

Javna seja NSK se bo ukvarjala z izzivi kulturno-umetnostne vzgoje.
Kulturno umetnostna vzgoja je eno od pomembnih področij, ki prispeva k celovitemu razvoju osebnosti vsakega posameznika, sooblikuje njegovo estetsko občutljivost, kulturno zavest in izražanje ter vzpodbuja vseživljenjsko učenje. Predstavlja temelj za posameznikov ustvarjalni odnos do kulture in umetnosti ter razumevanje njenega pomena za razvoj človeške družbe. Izobrazba in senzibiliziranje posameznika za področje umetnosti, ustvarjalnosti in kulture vzpodbuja različne načine mišljenja, omogoča posameznikovo osebnostno rast in prispeva k oblikovanju družbe, ki temelji na znanju, ustvarjalnosti in strpnosti. Področje kulturno umetnostne vzgoje je pomembna osnova, kjer se izoblikuje posameznikovo  razumevanje in dojemanje pomena kulture in umetnosti v družbi. Javna seja Nacionalnega sveta za kulturo bo obravnavala izzive kulturno umetnostne vzgoje in odprla razmišljanja o vprašanjih, kako zagotoviti strokovnost in kvaliteto vsebin, kdo in na kakšen način naj posreduje te vsebine, kako zagotoviti enake možnosti pri dostopnosti umetnosti in kulture itn. Skozi primere dobrih praks, ki jih izvajajo tako javni zavodi kot profesionalne nevladne organizacije, bomo predstavili premike, ki so bili narejeni za razvoj področja. Ostajajo pa še veliki izzivi, kako sistemsko urediti področje kulturno umetnostne vzgoje.


Z vprašanji  in izzivi se bodo na javni seji Nacionalnega sveta za kulturo poleg članov sveta soočili tudi vabljeni gosti:
dr. Alenka Gril, razvojna psihologinja, višja znanstvena sodelavka Pedagoškega inštituta, Nataša Bucik, nacionalna koordinatorka za kulturno-umetnostno vzgojo, Ministrstvo za kulturo, Nada Požar Matjašič, nacionalna koordinatorka za kulturno-umetnostno vzgojo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Darja Štirn, vodja umetniških projektov in pedagoginja v vrtcu Vodmat, Barbara Rogelj, vodja  kulturnovzgojnega in humanističnega programa v Cankarjevem domu, Nina Peče Grilc, direktorica Kinodvora, Urška Jež, avtorica raziskave "Kulturno umetnostna vzgoja in nevladni sektor v kulturi (ocena stanja) 2015" pripravljena pod okriljem Društva Asociacija, Maja Zorman, socialna pedagoginja v Zavodu za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova, Janja Rebolj, programi za odrasle, Mestni muzej Ljubljana.

 

 

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE

 

Mediji o nas

Arhiv objav