Nacionalni svet za kulturo

11. redna seja Nacionalnega sveta za kulturo, torek 14. 6. 2011

03.06.2011

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 4. izredne seje.

2. Obravnava osnutka Nacionalnega programa za kulturo 2012 – 2015.

3. Predstavitev in obravnava predloga sprememb Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

4. Statusa predmetov s področja umetnosti in kulture na splošni maturi 2013.

5. Razno.

 

Povezava na sejo: 11. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 14. 6. 2011.

PRIPETE DATOTEKE

Mediji o nas

Arhiv objav