Nacionalni svet za kulturo

Vabilo na 26. javno sejo Nacionalnega sveta za kulturo

11.12.2017

Vabimo vas, da se udeležite 26. javne  seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo

v petek,15. decembra 2017, ob 9.00uri

v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo RS,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 25. seje Nacionalnega sveta za kulturo

2. Pokroviteljstvo in donatorstvo v kulturi s strani gospodarskih družb in zasebnikov oz. posameznikov
Vabljeni sogovorniki: Janez Škrabec, direktor Rika, d.o.o., Elvira Medved, vodja Službe za odnose z javnostmi v Krki d.d., Anton Peršak, minister za kulturo RS, dr. Dragan Matić, predsednik Odbora za kulturo Državnega zbora RS
Kot kažejo podatki Ministrstva za kulturo so nacionalni javni zavodi v kulturi (27 organizacij) leta 2015 pridobili 598.811,34 EUR sponzorskih in donatorskih sredstev, občinski javni zavodi (45 organizacij) pa 498.926 EUR sponzorskih in donatorskih sredstev, kar skupaj znese 1.097.737,34 EUR. Zneski, ki so jih davčni zavezanci iz dela svoje dohodnine namenili za donacije upravičencem do donacij s področja kulture, pa iz leta v leto naraščajo (leta 2007 je skupni znesek znašal 88.998,21 EUR, leta 2015 pa 166.562,52 EUR).
Številni umetniški in kulturni projekti se na regionalni in nacionalni ravni brez pokroviteljstev ali donacij sploh ne bi mogli zgoditi. Med pomembnimi pokrovitelji kulture sta podjetji Riko, d.o.o. in Krka d.d., ki bosta predstavili svojo dejavnost na tem področju kot primer dobre prakse.
Minister za kulturo bo predstavil kulturno politiko RS na področju spodbujanja pokroviteljstva in donatorstva v kulturi, kar zadeva gospodarske družbe in zasebnike; predstavil bo dosedanje kulturno-politične spodbude na tem področju kakor tudi vizije za prihodnost. Je mogoče pokroviteljstvo in donatorstvo v kulturi v Sloveniji razumeti kot strateško urejeno področje slovenske kulturne politike, ali gre za področje, ki je gospodarskim družbam in posameznikom prepuščeno v presojo, ki temelji predvsem na presoji organizacij in posameznikov v kontekstu njihove družbene odgovornosti oz. dobrodelnosti. Na to temo bo spregovoril tudi predsednik Odbora za kulturo v Državnem zboru.

3. Obravnava Programa dela in finančnega načrta za leto 2018

4. Razno

Uršula Cetinski l. r.,
predsednica Nacionalnega sveta za kulturo

Gradivo:
- zapisnik 25. seje Nacionalnega sveta za kulturo

Vabljeni:

-          Uršula Cetinski, predsednica NSK,

-          dr. Andrej Gaspari, član,

-          Silvan Omerzu, član,

-          dr. Andreja Rihter, članica,

-          Tone Partljič, član,

-          Uroš Lajovic, član,

-          Jadranka Plut, članica,

-          Janez Škrabec, direktor Rika d.o.o.,

-          Elvira Medved, vodje Službe za odnose z javnostmi v Krki d.d.,

-          Anton Peršak, minister za kulturo,

-          dr. Dragan Matić, predsednik Odbora za kulturo Državnega zbora RS,

-          mag. Igor Teršar, generalni direktor Direktorata za ustvarjalnost.

Poslati v vednost:

-          dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora RS,

-          dr. Miro Cerar, predsednik Vlade RS,

-          mag. Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta RS,

-          poslanske skupine Državnega zbora RS. 

PRIPETE DATOTEKE

Mediji o nas

Arhiv objav