Nacionalni svet za kulturo

Vabilo na 27. javno sejo Nacionalnega sveta za kulturo

22.01.2018

Vabimo vas, da se udeležite 27. javne  seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v petek, 26. januarja 2018,ob 9.00uri

v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo RS,

Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 26. seje Nacionalnega sveta za kulturo

2. Kulturne vsebine na javni televiziji in radiu
Vabljena sogovornika: Igor Kadunc, generalni direktor RTVSLO, in Ciril Baškovič, predsednik Programskega sveta RTVSLO
Tema: položaj kulturnih vsebin v kontekstu programov javne televizije in radia.

3. Ocena uresničevanja Nacionalnega programa za kulturo v letu 2016.

4. Stališče Asociacije neodvisnih ustvarjalcev po zaključenem javnem razpisu za kulturne programe v okviru nevladnega sektorja.
Člane NSK s stališčem seznani Jadranka Plut.

5. Razno

 

Uršula Cetinski l. r.,
predsednica Nacionalnega sveta za kulturo

 

Gradivo:
-   zapisnik 26. seje Nacionalnega sveta za kulturo

Vabljeni:
-   Uršula Cetinski, predsednica NSK,
-   dr. Andrej Gaspari, član,
-   Silvan Omerzu, član,
-   dr. Andreja Rihter, članica,
-   Tone Partljič, član,
-   Uroš Lajovic, član,
-   Jadranka Plut, članica,
-   Anton Peršak, minister za kulturo,
-   Igor Kadunc, generalni direktor RTV SLO,
-   Ciril Baškovič, predsednik programskega sveta RTV SLO,
-   dr. Dragan Matić, predsednik Odbora za kulturo pri Državnem zboru RS,
-   mag. Igor Teršar, generalni direktor Direktorata za ustvarjalnost.

Poslati v vednost:
-   dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora RS,
-   dr. Miro Cerar, predsednik Vlade RS,
-   Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS,
-   poslanske skupine Državnega zbora RS.

PRIPETE DATOTEKE

Mediji o nas

Arhiv objav