Nacionalni svet za kulturo

13. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 13. 12. 2011

Vabim vas, da se udeležite 13. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 13. decembra 2011, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika izredne seje.

2. Obravnava pobude Slovenskega muzejskega društva za ureditev področja kulturne dediščine.

3. Predlog programa dela in predlog finančnega načrta Nacionalnega sveta za kulturo v letu 2012.

4. Razno.

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 13. redne seje, 13.12. 2011

Mediji o nas

Arhiv objav