Nacionalni svet za kulturo

14. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 17.1.2012

Vabim vas, da se udeležite 14. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 17. januarja 2012, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje.

2. Vsebinsko in finančno poročilo o delu Nacionalnega sveta za kulturo v letu 2011.

3. Javna dostopnost kulture.

4. Obravnava pobude MO Ljubljana – osnutek Strategije razvoja kulture v MOL 2012-2015.

5. Razno.
 

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 14. redne seje, 17. 1. 2012

Mediji o nas

Arhiv objav