Nacionalni svet za kulturo

14. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 6. 11. 2007

Štirinajsta seja Nacionalnega sveta za kulturo bo v torek, 6. novembra 2007, ob 10. uri v veliki sejni sobi Ministrstvo za kulturo, Metelkova 4 (pritličje), 1000 Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje.
  2. Muzej sodobne umetnosti in Zbirka 2000+.
  3. Predlog resolucije Nacionalnega programa za kulturo 2008-2011.
  4. Poročilo Ministrstva za kulturo o nadzoru na Filmskem skladu RS.
  5. Prošnje in pobude.
  6. Razno. 

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 14. seje, 6.11. 2007

Mediji o nas

Arhiv objav