Nacionalni svet za kulturo

3. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 19. 1. 2010

Vabim vas, da se udeležite 3. seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 19. januarja 2010, ob 10. uri
v veliki sejni sobi Ministrstva za kulturo, Metelkova 4 (pritličje), 1000 Ljubljana.
 

Predlog dnevnega reda 3. seje:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje.
  2. Učinki kulturne politike na področju knjige.
  3. Vsebinsko in finančno poročilo Nacionalnega sveta za kulturo za leto 2009.
  4. Poslovnik Nacionalnega sveta za kulturo (čistopis).
  5. Program dela in finančni načrt Nacionalnega sveta za kulturo za leto 2010 (čistopis).
  6. Oblikovanje delovne skupine za opredelitev in analizo temeljnih kulturnopolitičnih problemov, ki ovirajo izvajanje javnega interesa za kulturo.
  7. Predlogi in pobude.
  8. Razno.

PRIPETE DATOTEKE

POSAMEZNE DATOTEKE
dokumentacija_seja_2.zip

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 4. redne seje, 30. 3. 2010

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 3. redne seje, 19. 1. 2010

Mediji o nas

Arhiv objav